El Parlament aprova per unanimitat obrir al públic la platja de Can Rius de Sant Feliu

Vot unànim del Parlament per obrir la platja de Can Rius al públic

La denúncia, feta per un pescador del municipi ara fa dos anys, i que el grup municipal d’ICV-EUiA va portar a les autoritats públiques, va ser constatada per dos inspectors de ports i costes que van determinar que el Club de Mar, complex d’apartaments situat a ponent de la badia, impedia els accessos públics i no respectava la servitud de trànsit, dues condicions explícites que constaven en el permís de construcció dels edificis.

Arran d’aquesta situació la Generalitat va imposar una multa de 4.146 euros a Turispania, l’empresa titular dels apartaments, i la requerí a enderrocar la porta tapiada i els elements que obstrueixen el pas i retirar tots els cartells que indiquen la prohibició d’accés al públic. En cas que l’empresa no ho faci la tasca li pertoca a l’Administració com a administració subsidiària.

L’empresa va presentar els recurs d’alçada que el Parlament insta ara a que es resolgui durant aquest mes de maig, de manera que la ciutadania pugui recuperar el pas lliure que li ha estat negat des de la construcció dels apartaments els anys 70.