ERC exigeix un calendari d’execució de les obres de la prolongació de la C-32 fins a Lloret

Capdevila ha denunciat la nefasta partida que s’ha destinat al litoral gironí als Pressupostos Generals de l’Estat

L’any 2008 el departament de Política Territorial i Obres Públiques ja va anunciar el traçat d’aquesta prolongació. Aquest projecte preveu una via segregada d’un carril per sentit, d’uns set quilòmetres de longitud que, a més de donar continuïtat a la C-32 cap a la Costa Brava, i ha de servir com a variant o alternativa a la Gi-681 de Blanes a Lloret de Mar. Capdevila també ha aprofitat la visita a Lloret de Mar per denunciar que, al seu entendre, "els pressupostos de l’Estat demostren de nou el maltractament que reben les comarques gironines pel que fa al litoral gironí".

"Volem denunciar aquí que també que han renunciat a projectes en el litoral gironí com la millora de la Costa de Cadaqués, el passeig marítim de Lloret i l’enderroc i rehabilitació dels espais de Radio Liberty a Pals i l’ordenació d’accessos i reparació de les dunes del paratge de la Rubina a Castelló d’Empúries", ha dit Capdevila que es mostra queixosa perquè en els pressupostos generals "només" hi han partides per un valor de 448.000 euros.

L’altre tema tractat a la reunió ha estat el del camí de ronda entre Cala Banys i Fanals. ERC presentarà una proposta de resolució per tal que es doni compliment al conveni aprovat l’any 2007 per tal que s’executin les obres projectades per completar el camí de ronda entre Cala Banys i Fanals.  

L’any 2007 es va signar un conveni entre l’ajuntament de Lloret de Mar, la Generalitat i la propietat del tram del camí de ronda entre Cala Banys i Fanals que havia de permetre l’obertura d’aquest i les actuacions de millora i consolidació necessàries per fer-lo practicable. Per part de la Generalitat, s’assumia el finançament del cost de les obres projectades, amb un pressupost de 60.000 euros.

Fins a data d’avui, però, no s’ha donat compliment al conveni. Capdevila ha dit que "per tant, no s’han executat les obres i no ha estat possible fer accessible aquest tram de camí de ronda que esdevindria un atractiu més per a la dinamització turística del municipi", ha dit.

A banda de la proposta de resolució que es presentarà al Parlament, Esquerra també, a nivell de Congrés, ha presentat una esmena per tal d’incloure als pressupostos generals una partida per recuperar camins de ronda del litoral gironí, ja que pels republicans "és un insult que només s’hagin assignat 500 mil euros a tot Catalunya per la recuperació d’aquests camins".