L’Ajuntament de Blanes canvia la gestió dels Casals Municipals d’Estiu

El consistori posarà a disposició d’empreses del sector de l’oci infantil i juvenil l’escola Pinya de Rosa

Aquesta nova fórmula consistirà a posar a disposició d’empreses del sector de l’oci infantil i juvenil l’escola Pinya de Rosa per tal que l’empresa que en resulti adjudicatària s’encarregui de la gestió integral del Casal d’Estiu, sense cost per a l’Ajuntament, retribuint-se l’adjudicatari amb preus que cobri a l’usuari.

D’aquesta manera, l’empresa es retribuirà amb l’import de les inscripcions que seran cobrades directament pel contractista als usuaris del servei. Això serà sense que l’Ajuntament assumeixi cap altra despesa addicional en relació a aquest servei, llevat de suports bàsics, com ara els subministraments d’aigua, llum i gas del CEIP Pinya de Rosa mentre duri el Casal, un cost que seguirà assumint el consistori.

Per triar l’empresa adjudicatària de l’organització dels Casals Municipals d’Estiu de Blanes, l’Ajuntament seguirà el procediment negociat sense publicitat, i els aspirants s’hauran d’atenir a diversos requisits.