Salvem denuncia la venda d'una finca de més de 90 hectàrees inclosa als Aiguamolls de l'Empordà

Els terrenys, coneguts com La Torre d'en Mornau, són de propietat pública i pertanyen a la Generalitat

És per això que han enviat un escrit al director de l'Institut Català del Sòl, Josep Anton Grau, i al conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, per demanar-los que aquesta finca sigui catalogada de forma explícita com a bé de domini públic i sigui adscrita als òrgans gestors del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Per altra banda, denuncien que "en cap cas aquesta finca pot mantenir-se sota la gestió de l'Institut Català del Sòl, ja que no té entre les seves atribucions la gestió o administració d'aquest patrimoni protegit i excepcional, pel seu interès natural i biològic", apunta l'entitat ecologista en un comunicat.

La seva posada a la venda suposa, al seu entendre, una "pèssima gestió" per part dels responsables de la Generalitat i ho consideren un "frau a les lleis de protecció de la natura i del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà". També consideren que l'operació és "contrària als interessos públics" i alerten que podria fomentar "usos especulatius privats".

L'INCASÒl va publiar la seva sortida al mercat en un anunci publicat el 16 de març passat.