Els preus augmenten sis dècimes el març a Girona i fixen un IPC anual de l'1,8%

Les comarques gironines registren el primer trimestre una inflació per sota de la mitjana espanyola, per primer cop des del febrer del 2009

A Catalunya, els preus s'han incrementat el març sis dècimes i han deixat un IPC anual del 2,2%. El fort augment mensual dels preus, el més alt que s'ha registrat a Catalunya des de l'octubre del 2010, quan van créixer set dècimes, es deu al sector del vestit, que ha deixat enrere el cicle de rebaixes i ha iniciat la nova temporada de primavera i estiu, i a la gasolina, que manté l'escalada de preus.
Tot i aquest increment mensual, la taxa interanual és una de les més baixes que es veu des de l'agost del 2010 i en els primers tres mesos s'ha mantingut inalterable en el 2,2%. El manteniment d'aquesta taxa anual relativament baixa ha estat gràcies al comportament a la baixa dels preus de les fruites i les carns.

Estat espanyol

El comportament dels preus a l'estat espanyol ha registrat un increment de preus de set dècimes el març en relació amb el mes anterior, una dècima més que a Catalunya, mentre que la taxa interanual espanyola s'ha situat en l'1,9%, tres dècimes per sota que l'acumulada a Catalunya, segons ha publicat l'Institut d'Estadística espanyol.

Un gap diferencial de tres dècimes de la taxa interanual de la inflació entre l'estat espanyol i Catalunya no es donava des de l'octubre del 2010 i és un dels més amples que es coneix des del febrer del 2010, quan la diferència entre Catalunya i l'Estat va ser de quatre dècimes, segons les sèries històriques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Barcelona

Per demarcacions, els preus a Barcelona també han augmentat sis dècimes el març en relació amb el mes anterior i han deixat una taxa interanual del 2,3%, una dècima per sobre de la mitjana catalana i quatre dècimes per sobre de la mitjana registrada en el conjunt de l'estat espanyol.

La taxa d'inflació anual a Barcelona del 2,3% es manté inalterable durant els tres primers mesos d'aquest any i per trobar un índex tan baix cal remuntar-se fins els setembre del 2010.

L'increment de preus de sis dècimes d'aquest mes de març en termes intermensuals és el més elevat que s'ha produït a les comarques barcelonines des de l'octubre del 2011, quan l'increment de preus mensual va ser de set dècimes.

Girona

Pel que fa a Girona, els preus en aquesta demarcació també van registrar un increment el març de sis dècimes en relació amb el febrer, un increment que a l'igual que en el conjunt de Catalunya no es registrava des de l'octubre del 2011.

La taxa interanual de Girona va quedar fixada el març en l'1,8%, quatre dècimes per sota que la inflació catalana i una dècima per sota que la mitjana de la inflació de l'estat espanyol. Una taxa anual tant baixa no es donava a Girona des del febrer del 2010.

Durant aquests tres primers mesos de l'any 2012, les comarques gironines han mantingut una inflació més baixa que la registrada en el conjunt de l'estat espanyol, cosa que no passava des del febrer del 2009, quan la inflació espanyola era del 0,7% mentre que Girona va ser del 0,6%.

Lleida

En relació amb el comportament de la inflació a Lleida, els preus han augmentat el març vuit dècimes, l'increment de preus en termes mensuals més elevada que s'ha registrat al Principat, i ha fixat una taxa interanual del 2,5%, també la més alta de Catalunya.

L'increment de preus mensual a Lleida de vuit dècimes és el més elevat que s'ha produït en aquestes comarques des de l'octubre del 2010, quan els preus en termes mensuals van pujar nou dècimes.

Una inflació del 2,5% anual a les comarques lleidatanes no es registrava en aquesta demarcació des del setembre del 2010.

Tarragona

Per últim, a Tarragona, els preus han augmentat el març set dècimes en relació amb el mes de febrer i han deixat una taxa interanual del 2,2% i es converteix en l'única demarcació catalana on la inflació anual s'incrementa des que ha començat l'any.

L'increment de preus de set dècimes a Tarragona és el més elevat que s'ha registrat en aquesta demarcació des de l'abril del 2011, quan el preus es van apujar en aquesta demarcació 1,1% en termes mensuals.

Inflació subjacent

La inflació subjacent, la que no inclou el comportament dels preus dels aliments no elaborats i els productes energètics, s'ha mantingut en el conjunt de l'estat espanyol en l'1,2%.

El creixement de preus d'aquest mes de març en el conjunt de l'estat espanyol, de set dècimes en relació amb el febrer i amb una taxa interanual de l'1,9% coincideix amb les taxes avançades el passat 29 de març per l'INE.

Les fruites fresques moderen la inflació

La cistella de productes que més ha influït en la moderació de la inflació anual aquest més de març ha estat la d'aliments i begudes no alcohòliques que si bé han apujat els preus una dècima en termes mensuals, el març de l'any passat es van incrementar tres dècimes. La taxa interanual d'aquesta cistella ha quedat fixada a Catalunya en el 2,6%, tres dècimes per sobre de la taxa anual registrada per aquests productes a l'estat espanyol.

L'altre cistella que ha condicionat la moderació de la inflació anual ha estat la que porta com denominació altres béns i serveis, una cistella que ha influït a la baixa l'indicador per l'estabilitat registrada en els preus de les primes d'assegurances, contra l'increment que es va observar el març de l'any passat.

Un altre paquet de productes que ha influït a la baixa de la inflació anual ha estat l'habitatge, que ha fixat una taxa interanual del 3,2% i amb un increment dels preus de tres dècimes, mentre que el març del 2011 aquesta mateixa cistella va veure augmentar els preus mensuals quatre dècimes, una dècima més que aquest març, i una taxa interanual del 7,2%, 4 punts percentuals més alta que la d'aquest març.

Aquest comportament a la baixa de l'habitatge ha estat molt condicionat pel preu del gasoli per a calefacció que aquest març ha augmentat menys que el març del 2011. Una taxa anual tant baixa per la cistella de l'habitatge no es donava des del juny del 2010.

Productes que han influït a l'alça anual

Mentre que aquestes tres cistelles de productes (aliments i begudes no alcohòliques, habitatge i altres béns i serveis) han estat les que han influït en la moderació a la baixa de la inflació anual, la cistella que ha evitat que aquesta taxa baixes encara més va ser la d'oci i cultura.

La cistella d'oci i cultura ha vist augmentar el preus en termes mensuals set dècimes i ha deixat una taxa interanual de l'1,2%, mentre que el març de l'any passat els preus es van incrementar dues dècimes, cinc dècimes menys que aquest any, i la taxa interanual del març de l'any passat es va tancar en un índex negatiu del -1,3%.

Aquesta diferència de comportament interanual en la cistella d'oci i cultura, on estan incorporats els preus dels viatges organitzats, està justificada per l'efecte estacional que suposa que aquest any la Setmana Santa hagi caigut durant els primers dies del mes d'abril, mentre que l'any passat aquestes festes van quedar en el calendari a finals de l'abril.

Inici de la temprada de primavera-estiu al sector del vestit

Pel que fa a la cistella de productes que ha arrossegat a l'alça el preus en termes mensuals, que a Catalunya s'han incrementat sis dècimes, la influència més gran ha estat del sector del vestit i calçat, que amb un increment de preus mensual del 3,3% explica gairebé tres dècimes d'increment dels preus el març, en concret el 0,273.

L'altra cistella que ha condicionat l'augment de preus mensual ha estat el transport. Un sector que de nou veu com els preus de les gasolines segueixen a l'alça. A Catalunya l'augment de la cistella del transport ha estat de l'1,4% amb una taxa interanual del 5,4%.

La gasolina augmenta un 8% aquest primer trimestre

En el conjunt de l'estat espanyol, els carburants han vist créixer els preus aquest març el 2,8% i acumula un increment del 7,7% des que va començar l'any. La taxa interanual dels carburants ha quedat fixada el març en el 9,9%, la taxa anual més elevada de tots els grups especials que formen l'IPC.

La cistella d'oci i cultura, condicionada per una Setmana Santa que ha caigut en el calendari a primers d'abril, ha registrat un augment dels preus de set dècimes, mentre que l'habitatge els ha incrementat en tres dècimes i els hotels, cafès i restaurants, també molt condicionats a l'increment del turisme per la temporada de Setmana Santa, han augmentat cinc dècimes els preus en relació amb el febrer.