Les cambres gironines volen una moratòria d'impostos i condonar tres mesos de la Seguretat Social

Els tres presidents reclamen les accions de forma immediata

Els empresaris que formem els plenaris de les Cambres de Comerç gironines i els seus presidents, Jaume Fàbrega, Pol Fages i Eduard Bosch, han fet públic avui que les afectacions de la pandèmia en l’activitat empresarial de les comarques gironines són cada cop més preocupants i complexes.

Les tres cambres gironines i el conjunt de cambres catalanes hem donat suport a la gestió sanitària i s'han posat a disposició del Govern de la Generalitat. També diuen haver fet tots els esforços possibles per defensar l'economia i donar el màxim suport a les empreses i els seus treballadors.

Les actuacions que diuen haver posat en marxa amb els equips tècnics de les càmeres pretenen donar suport concret i directe a les microempreses, emprenedors, autònoms i pimes i es plantegen en els diversos estadis d’aquesta crisi des de l’actual confinament fins a la inicial recuperació.

També han endegat conjuntament amb moltes empreses diverses col·laboracions en projectes solidaris de suport per aconseguir respiradors, mascaretes i altres necessitats urgents per als hospitals.

Seguidament han establert un contacte continuat amb la Subdelegació del Govern de l'Estat que ha permès solucionar diversos problemàtiques d’empreses i facilitar l’arribada de material sanitari importat. Les cambres diuen valorar les mesures preses al darrer Consell de Ministres d’establir avals públics al crèdits bancaris a empreses per un màxim de 100.000 MEUR que permetrà refinançar crèdits a llarg termini, però apunten que cal fer un pas de més abast. Així el President de la Cambra Comerç de Sant Feliu, Eduard Bosch, afirma que “aquests avals no son suficients i s’han d’ampliar més per solucionar els problemes de tresoreria a curt termini de pimes i autònoms”.

La no adopció des de l’Estat d’una imprescindible moratòria d’impostos generalitzada pot portar a moltes empreses i autònoms a haver de demanar crèdits avalats per fer front a les seves obligacions fiscals, doncs la moratòria aprovada de 30.000 euros per determinades empreses fins a 6 mesos, amb 3 mesos de carència en el pagament d’interessos, és farà del tot insuficient segons diuen les cambres. El president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, remarca que “la principal preocupació dels empresaris es aconseguir complir amb les nostres obligacions econòmiques el dia 31 i exigir la rapida reacció de les Administracions”.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, adverteix que “la gran majoria de les empreses familiars i autònoms, que representen un 90% de l’estructura econòmica de les nostres comarques, necessiten unes mesures de més abast econòmic que donin l’oxigen necessari per superar l’inici d’aquesta crisi”.

Per tot això consideren imprescindible l’adopció de diverses mesures que les cambres gironines i de la resta del país han proposat al Govern estatal:

- Ajornament obligacions fiscals i pagaments pendents a les administracions durant tres mesos. Condonació de quotes a la Seguretat Social dels autònoms també durant 3 mesos. 
- Exoneració per petites i mitjanes empreses del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels seus treballadors durant 3 mesos sempre que es conservin els llocs de treball. 
- Ajornament durant 3 mesos en el pagament de préstecs, hipoteques, lloguers i subministraments  per part d’empreses en situació vulnerable.
- Avançament dels pagaments pendents de les administracions públiques per injectar liquiditat a les empreses proveïdores.
- Agilitzar el procés de concessió de crèdits amb avals públics
- Atendre des de l’ICF i l’ICO els microcrèdits fins a 4.000 euros per autònoms i els crèdits de fins a 30.000 euros per a pimes que puguin ser rebutjats des de la banca privada.

Sectorialment, els tres presidents de les Corporacions gironines aposten fermament per dedicar els màxims esforços a les campanyes que cal endegar per donar suport i promocionar al comerç, turisme i serveis terciaris per superar aquesta "pandèmia econòmica", rellançant les accions que històricament ja s’han realitzat des de les Cambres conjuntament amb la Generalitat per uns sectors que son pal de paller de la nostra economia.

També han anunciat que continuaran potenciant la informació continuada de totes les novetats, mesures i ajuts institucionals, amb el reforçament dels espais especials als seus webs, newslettters setmanals, xarxes socials i altres espais de comunicació per aconseguir ne un màxim aprofitament de les empreses gironines.

Asseguren que ara s'entrarà en uns dies decisius per les empreses i autònoms pel que "cal posar en marxa urgentment les citades mesures econòmiques", abans de final de mes per tal que les empreses i els autònoms puguin fer front amb més marge als pagaments de nòmines, préstecs i lloguers, entre d'altres.

Les Cambres apunten que "el paper del sistema bancari serà fonamental a l’hora de prestar el imprescindible ajut financer a les empreses" per poder sortir en les millors condicions possibles d’aquesta complicada situació.