Habitatge lliura 14 pisos amb protecció oficial de lloguer a Santa Cristina d’Aro

El seu preu oscilarà entre els 284,6 euros a 338 euros mensuals

La promoció és de 18 habitatges, distribuïts en dues escales, de nou pisos cadascuna. Hi ha hagut una renúncia i tres persones no van assistir a l’acte d’avui. Els pisos que quedin sense lliurar s’adjudicaran en les pròximes setmanes seguint l’ordre de la llista d’espera.
Els habitatges tenen dues habitacions, una superfície d’entre 50 m2 i 61,5 m2 i el preu va de 284,6 euros a 338 euros mensuals, segons les dimensions que facin. Dos estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha 18 trasters i 18 places d’aparcament vinculats. Les instal·lacions de l’edifici inclouen una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials i plaques d’aprofitament de l’energia solar per a producció d’aigua calenta sanitària. L’obra és fruit d’un projecte de l’arquitecte Manuel Sánchez i ha comptat amb un pressupost de 3,68 M€.