Les urgències pediàtriques nocturnes de l'Hospital de Blanes s'atendran a Calella durant la crisi sanitària

La manca de pediatres obliga a prendre la decisió

Les urgències pediàtriques nocturnes, de 8 del vespre a 8 del matí, de l’Hospital de Blanes s’atendran de forma temporal a l’Hospital Sant Jaume de Calella. Aquesta decisió s’ha pres en aquests moments davant la impossibilitat de poder garantir que els infants que acudeixin al servei durant la nit siguin atesos per un metge pediatre.
No obstant això, la mesura podria variar segons les necessitats de cada moment i també segons la disponibilitat de personal. Ara mateix, s’estan optimitzant en la mesura del possible els equips assistencials de l'organització amb l’objectiu de poder garantir una atenció urgent de qualitat a tota la població que ho requereixi durant aquest període.
 
El que no canvia és l’atenció pediàtrica urgent diürna, que es continuarà oferint amb normalitat a l’Hospital de Blanes de 8 a 20 hores i seran ateses per professionals especialistes en pediatria.

La mesura ha estat aprovada per part de la Regió Sanitària de Girona, ens competent de l’atenció que es presta en aquesta part del territori, i la decisió també ha estat comunicada als alcaldes dels territoris de la Selva Marítima per part de la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.