Caldrà tramitar de nou els permisos per construir la subestació de distribució de la MAT a Riudarenes

La comissió ha tancat l'expedient que va obrir l'any 2010 perquè no ha rebut la documentació complementària que va demanar

A l'ordre del dia de la comissió d'Urbanisme de Girona del 27 de desembre del 2010 ja hi havia el punt 'sol·licitud per a la construcció d'una subestació elèctrica de 400 kV al veïnat de les Mallorquines' de Riudarenes (Selva). Es tracta d'una subestació que es construirà annexa a la planta de Red Eléctrica i que també està vinculada a la MAT perquè serà la que distribuirà energia a la comarca de la Selva i també a l'alt Maresme.

En aquell moment, la comissió va requerir a l'ajuntament més documentació que a encara no han aportat. El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha explicat que l'òrgan competent que ha de fer arribar la documentació és l'ajuntament però que, al seu torn, ha de ser la promotora -en aquest cas Endesa- qui aporti els documents demanats al consistori. "No sabem per què però des del desembre del 2010 hi ha hagut inactivitat", ha explicat Serra.

A finals del 2010 la comissió va demanar que completessin l'expedient amb el pressupost de l'avantprojecte i també aportant documentació gràfica de la construcció proposada, de l'edificació prefabricada i de la tanca perimetral. "El que demanaven era que concretessin una mica més el projecte", ha detallat Serra.

Aquesta documentació no ha arribat mai a la comissió, que aquest dijous ha decidit tancar l'expedient. "En quasi dos anys hi ha hagut inactivitats, cap resposta als requeriments i entenem que és absurd mantenir obert aquest expedient", ha afirmat Serra que detalla que han decidit "tancar-lo definitivament". Això implica que en el moment que Endesa vulgui tirar endavant el projecte haurà de començar els tràmits de nou.

Endesa ha recordat que la construcció de la subestació va totalment lligada a la subestació de Red Eléctrica, que encara no ha començat. Per això, consideren que hi ha prou marge de temps per fer els tràmits necessaris quan les obres hagin de ser una realitat.