Unes obres a Palamós treuen a la llum restes romanes enterrades a l'aparcament de l'hospital

S'han localitzat una sitja d'uns 2 metres de profunditat i les bases d'una desena de recipients de grans dimensions

A finals de la setmana passada es van localitzar restes arqueològiques d'època romana en una zona de Mas Guàrdies situada entre el carrer de Lleida i el de Tarragona, i afectada pel projecte d'intervenció integral 'Palamós Millora', inclòs en el Pla de Barris. L'àrea que s'ha excavat se situa dins el traçat de prolongació del carrer Remigi Rubau i Morató, un terreny diàfan que és utilitzat actualment com aparcament de l'hospital comarcal.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni del municipi, però, ja inclou aquest indret de Mas Guàrdies com a possible enclavament amb restes romanes. És per això que el projecte 'Palamós millora' va preveure una partida per a la prospecció arqueològica. Aquests treballs s'han encarregat a una empresa especialitzada i estan coordinats conjuntament per l'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós i el Departament de Cultura de la Generalitat.

No s'esperen noves troballes

Sota l'aparcament de l'hospital de Palamós s'han localitzat una sitja i la base de d'una desena de dòlies. Els elements trobats a l'interior de la sitja són principalment restes de teules ceràmiques i d'enderrocs d'una construcció, fet que podria confirmar l'existència d'una vil·la romana propera a l'excavació.

Dels elements localitzats en aquest indret destaca bàsicament la sitja de grans dimensions. Les sitges s'utilitzaven per a l'emmagatzematge de cereals i estaven vinculades a explotacions agràries. Eren aprofitades (omplertes i buidades) un parell o tres de cops, i posteriorment passaven a ser escombreres o zones de rebuig. L'anàlisi de les restes trobades a l'interior permet conèixer les activitats realitzades i dóna detalls de la vida quotidiana de l'època.

El Departament de Cultura custodia les restes de valor que s'han trobat fins al moment, i el resultat de la prospecció que porta a terme l'empresa especialitzada haurà de determinar ara la importància del jaciment. Tot i això, els arqueòlegs hi treballen des de divendres i no han localitzat més restes de valor, de manera que ja no hi ha massa expectativa que es facin noves troballes. Si es localitzés algun vestigi important, però, s'aturarien les obres a la zona a l'espera del que es decidís fer amb les restes, segons ha informat l'Ajuntament de Palamós.