Tossa encarrega un estudi del fons marí per saber on és la sorra després del temporal Gloria

Es tracta d’una batimetria que acabarà a finals de mes

L’Ajuntament de Tossa ha encarregat la batimetria del fons marí de les platges i cales del municipi. Es tracta del mesurament de les profunditats marines de 15 platges del terme municipal –des de Cala Salions fins a Porto Pi- amb l’objectiu de saber on ha anat a parar la sorra després del temporal Gloria.

I és que de la mateixa manera que els mapes topogràfics representen les característiques del terreny de terra en tres dimensions, els mapes batimètrics il·lustren la superfície que es troba sota l’aigua i la profunditat de mar que hi ha.

El regidor de Medi Ambient, Ramon Gascons, explica que “el fet de saber on està la sorra després de tots els moviments que hi ha hagut a causa del temporal “Glòria” ens permetrà tenir informació rellevant sobre el funcionament de les platges del municipi i conèixer si la sorra que va marxar de les platges i l’aportada per la riera es troba dipositada en llocs propers a les platges”. Gascons afegeix que “si aquesta sorra està a 8 metres o menys de profunditat, és esperable que bona part pugui retornar, com està passant a la Platja Gran i la Mar Menuda. Per contra, la sorra que queda fora d’aquest marge i està a més de 8 metres de profunditat, difícilment s’incorporarà a les platges.

En alguna cala amb dèficit important de sorra, si es constata la impossibilitat d’aportacions naturals, caldrà plantejar altres opcions per intentar fer front a l’impacte generat i encarar la propera temporada de bany”. De moment, però, amb les feines portades a terme fins ara, s’ha pogut recuperar bona part de la sorra de la Platja Gran i Mar Menuda, les dues platges principals del municipi. L’adjudicació de la contractació de la batimetria s’ha fet a l’empresa GPAseabots per 5.082 euros. Ja hi estan treballant i, abans d’acabar aquest mes de març, ja estarà enllestida.