Es preveu que apareixin 3.939 nous casos de càncer a la demarcació de Girona aquest 2012

Els doctors de l'Institut Català d'Oncologia alerten que cada vegada hi ha més incidència dels tumors colorectals

Cada vegada més incidència però menys mortalitat i, per tant, més supervivència. Els doctors Àngel Izquierdo i Francesc Soler, responsables de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i del Registre del Càncer de Girona han afirmat que, sobretot avui en dia, "tenir càncer no vol dir morir" perquè l'èxit dels tractaments i de la detecció precoç han fet augmentar la supervivència dels malalts. La incidència de càncer que calculen per a aquest 2012 és de 3.930 casos. Segons l'índex de mortalitat, hi haurà 1.586 malalts que no sobreviuran a la malaltia; 1.016 homes i 570 dones.

Pel que fa a la incidència prevista aquest any, 580 casos seran de càncer colorectal (el 14%). L'oncòleg Àngel Izquierdo ha assegurat que, segons totes les tendències, la incidència d'aquest tipus de tumor cada vegada serà més accentuada en detriment de, per exemple, el càncer de pròstata o el de mama -dels més estesos entre la població-. L'altre càncer amb més incidència serà el de pròstata amb 490 casos, el de pulmó amb 436 i el de mama amb 430.

La part negra de l'estadística indica que 1.586 persones moriran de càncer. La majoria, 292, el 18%, per càncer de pulmó. Aquest tipus de càncer continua essent un dels més detectats però sobretot un dels més agressius. Estadísticament, en el cas dels homes, només hi ha una supervivència del 12% mentre que en altres tipologies de tumor, com el de pròstata, la supervivència és del 82% i el de bufeta orina del 70%. El 15% dels malalts de càncer que no sobrevisquin, segons càlculs estimats, hauran patit càncer colorectal, el 6% càncer de pròstata i el 5% de mama.

El càncer té un comportament diferent en el cas dels homes i en el de les dones. Mentre que la mortalitat estimada per càncer a Girona aquest 2012 entre els homes serà per càncer de pulmó seguit de colorectal, en les dones la primera causa serà el càncer colorectal seguit pel de mama. Els doctors, que han pronunciat conferències a Tribuna de Girona, han explicat que, a banda de la incidència del càncer colorectal, també han detectat que cada vegada hi ha més incidència de tumors de pulmó entre les dones, que han incrementat els seus hàbits tabàquics.

Els doctors han situat l'esport, la dieta saludable, no fumar i no beure alcohol en excés com a fórmules per fer reduir la incidència del càncer. De fet, calculen que 1 de cada 3 càncers no existirien si aquests factors existissin en tot el conjunt de la població tot i que en els càncers també influeixen factors genètics i d'atzar.