Cauen els delictes a Banyoles en un 4% el 2011

La memòria policial recull una reducció dels accidents de trànsit en un 26,5% i fins a un 43% els ferits lleus

El 2011 va ser un bon any pel que fa a la seguretat i el nombre de delictes registrats a Banyoles. Així, baixen els delictes de lesions -de 12 el 2010 a 7-, les agressions sexuals - de 3 a 2- i els maltractaments en l'àmbit familiar -de 35 a 25, un 28,7% menys-. En el cas dels robatoris amb violència, també s'ha vist una reducció, passant d'un total de 44 a 42 el 2011. Per tipologies, els únics que han augmentat han estat a domicilis, de 14 a 19, i els dirigits a establiments comercials, de 7 a 8 casos, havent-se reduït, però, els robatoris a empreses, passant de quatre a tres.

Pel que fa als furts, aquests van experimentar un petit augment, passant de 44 a 61 el 2011, mentre que els robatoris amb força a l'interior dels vehicles ha baixat de 31 a 22. Per contra, les detencions per aquests delictes han augmentat de 34 a 41, per tant, "menys delictes però més detencions", ha apuntat l'alcalde, que ha recordat que en moments difícils com els actuals amb la crisi econòmica, acostumen a disparar-se els casos de furts perquè hi ha més gent amb problemes. I ha atribuït aquest augment de les detencions a les tasques de prevenció i a la presència policial a la ciutat.

En resum, el total de delictes a Banyoles s'ha reduït un 8% en la seva globalitat, passant de 334 el 2010 a 307 el 2011.

De les faltes penals, de les faltes de lesions i amenaces a les persones s'ha passat de 46 el 2010 a 51 el 2011. De les faltes contra el patrimoni, que engloba les faltes de furt, les faltes de danys i les faltes d'estafa, ha augmentat lleugerament de 282 el 2010 a 286 el 2011, sobretot per l'ús de les noves tecnologies. Sobre aquest aspecte, Noguer ha demanat prevenció als ciutadans i que evitin donar informació de comptes currents i números secrets per correu electrònic. El total de faltes es manté molt similar, amb 362 el 2010 i 360 el 2011.

Un delicte contra el patrimoni cada dos dies

Una de les dades que s'han destacat ha estat la xifra de delictes contra el patrimoni, que van ser un total de 186, una xifra lleugerament superior als 172 registrats el 2010. El cap de la Regió Policial de Girona dels Mossos d'Esquadra, Joaquim Balanguer, ha subratllat que això representa un delicte cada dos dies, una "taxa molt baixa" si es té en compte la ràtio de 1.000 habitants i que suposa un 40% menys que la mitjana catalana aproximadament. I ha afegit que això no és "casualitat" i que es deu a la tasca de proximitat i els controls de les forces de seguretat.

Un 5% més de multes

Les infraccions a les zones blaves i verdes han augmentat, passant de 3.458 a 3.617, de la mateixa manera que també han crescut el nombre de multes a altres zones de la ciutat, passat de 2.913 a 3.024. Això fa un total de 3.833 multes, el que representa un 4,97% més respecte el 2010. D'aquest total, un 6,89% dels multats han presentat un recurs, i més de la meitat, un 52%, van ser acceptats mentre que els altres van continuar la tramitació.

Entre les infraccions, destaca sobretot la falta del tiquet a les zones d'aparcament blaves i verdes i per això l'Ajuntament està estudiant que l'usuari pugui pagar la multa a través de la màquina per evitar tot el procediment ordinari de les multes. Estacionar en lloc prohibit, en zones de càrrega i descàrrega o a sobre la vorera, són els motius més habituals de les sancions. Pel que fa a la retirada de vehicles a la via pública, s'ha passat de 630 el 2010 a 507 el 2011, de manera que amb tres anys s'ha disminuït a la meitat aquesta actuació.

Menys ferits lleus i greus

Un altre dels aspectes positius del balanç és que han caigut un 26,5% els accidents de trànsit, passant de 270 a 205. ES redueixen els ferits greus en un 33,3% i els lleus, en un 33,5%, de forma que el total de ferits ha passat de 292 a 205. Es manté, però, una víctima mortal, la mateixa xifra que l'any anterior.

A nivell de control de velocitat, els radars s'han instal·lat en lloc visible i només s'han tramitat 87 vehicles d'un total de 6.125 de controlats. Pel que fa a les proves d'alcoholèmia, se n'han fet 598, de les quals han estat posivites 52 i dues persones que es van negar a fer-se la prova. Dels 41 tests de drogues per conducció, se'n van fer 41 i 16 d'aquestes van donar positives.

La policia treballa "amb intensitat" amb l'assassinat de l'espardenyera

L'alcalde ha volgut transmetre un missatge d'optimisme, tot reconeixent que la mort violenta de la botiguera Concepció Reixach va generar "alarma". Sobre aquest aspecte, s'ha mostrat confiat de que s'acabarà detenint al culpable i ha donat fe de que la policia estava treballant "amb molta intensitat" per tal d'aclarir el cas, un aspecte que Balanguer també ha destacat. Aquest últim ha remarcat que a la demarcació de Girona hi ha un elevat índex de resolució de crims i per això confia que s'acabarà trobant el culpable. No s'ha donat més informació de la investigació perquè el cas està sota secret de sumari.