El PP de Figueres assegura que el pressupost de 2012 està 'ple d'il·legalitats'

El grup popular denuncia que l’equip de govern no ha acceptat cap al·legació, ni de l’oposició ni de cap ciutadà

El grup municipal del PP a Figueres considera que “es poden reduir moltes despeses supèrflues del pressupost 2012 de l’Ajuntament”. La portaveu ha manifestat que “cal tenir en compte la greu situació econòmica que patim i que el consistori de Figueres frega el 100% d’endeutament”. Per això, el grup havia proposat una reducció del 25% en la consignació de personal eventual i de càrrecs de confiança, una reducció del 20% en despesa de lloguers i en subvencions i ajudes, entre d’altres estalvis.

La portaveu del grup, Mª Àngels Olmedo, ha manifestat que en el ple del proper 20 de febrer “demanarem l’aprovació d’un nou pressupost que s’adeqüi a la legalitat vigent per evitar que els comptes es col·lapsin amb les conseqüències que això tindria per la ciutat”. El grup denuncia que el pressupost inicialment aprovat no s’ajusta a la normativa “atès que les retribucions bàsiques i complementàries previstes no es corresponen amb les que figuren en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament”. El grup també denuncia que “les places de nova creació de l’any 2008 no tenen consignació pressupostària” i que “existeix un import de 888.793,95 euros corresponents a factures i certificacions d’obres de les quals no s’han tramitat els corresponents expedients de legalització de despeses”. Olmedo denuncia “un dèficit i desequilibri pressupostari encobert”.

Una altra de les al·legacions presentades pel PP de Figueres apunta a que el pressupost inclou la concertació d’un préstec de 913.599,56 euros, quan l’Ajuntament no pot concertar noves operacions de crèdit a llarg termini pel finançament d’inversions”.