Tossa encarrega un estudi per a l'ordenació del nucli antic

Es vol incentivar la rehabilitació i conservació dels edificis i eliminar les situacions de risc

L’equip de govern de Tossa de Mar (Selva) va encarregar el passat mes de juliol un estudi amb la voluntat d’ordenar el nucli antic i incentivar la rehabilitació i conservació dels seus edificis. Un dels principals motius és millorar les condicions d’habitabilitat del sector, ja que molts edificis, per exemple, no tenen ascensor o aparcaments.

Per fer-ho, el consistori ha demanat un diagnòstic des del punt de vista de l’estat de les edificacions i la qualitat d’habitabilitat de les persones que hi resideixen. El diagnòstic ha de concloure quines són les necessitats de rehabilitació i, a priori, s’hi observaran els problemes de seguretat estructural; el perill de despreniments a la via pública; l’estat de conservació general dels edificis (façanes, cobertes, instal·lacions, etc); les deficiències que afectin l’habitabilitat; o els problemes de mobilitat (ascensors) i adaptació dels habitatges. En funció del diagnòstic es formularan les actuacions a dur a terme, però els principals objectius són fomentar la rehabilitació dels habitatges tancats o edificis en estat d’abandonament i eliminar les situacions de risc, especialment el perill de despreniments a la via pública.

Aquest diagnòstic ha començat aquest mes de febrer i hauria d’estar enllestit abans de l’estiu. El porta a terme un equip especialista en programes de rehabilitació i millora urbana format per l’arquitecte Ramon Muñoz, l’antropòloga Nydia Tremoleda, i el geògraf Nil Marlés. L’estudi té un cost de 18.000 euros, 10.000 euros dels quals podrien estar subvencionats per la Diputació de Girona.

La regidora d’Habitatge i Barris, Andrea Nadal, afirma que “el nucli antic de Tossa és patrimoni a preservar i millorar. S’hi concentra bona part de l’activitat econòmica, però també és un sector viu, on hi resideixen 1 de cada 5 tossencs”. I és que 1 de cada 3 persones de més 85 anys i 1 de cada 3 infants nascuts estan empadronades al nucli antic. El 75% de la superfície construïda és residencial. Hi ha 1.236 habitatges, el 17% dels de Tossa, i en general són habitatges antics i petits. Nadal explica que “aquest document serà la base que necessitarem per saber en quin estat es troba el nucli per tal de conservar-ne les característiques específiques i recuperar els seus valors. A més, cal que les llars s’adeqüin al canvi climàtic de la manera més eficient possible”. Finalment, Nadal conclou que “estudiarem la manera de fer més polítiques d’habitatge municipals, com disminuïr l’IBI a qui porti a terme actuacions de rehabilitació”.