Els terrenys del Sun Village de Palau-Saverdera es convertiran en residencials però caldrà enderrocar

Des d'Urbanisme s'assegura que no implica donar cobertura legal a l'obra i que és un procés al marge del judicial

"Això no té perquè legalitzar aquella llicència que, segons el jutge, està mal donada", ha afirmat el director general Agustí Serra referint-se a la decisió judicial que anul·lava la llicència que l'Ajuntament de Palau-saverdera va donar l'any 2001 i que va permetre construir el complex Sun Village. Serra ha assegurat que la comissió d'Urbanisme no ha entrat a valorar, ni molt menys a qüestionar, la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El director general ha volgut deixar clar que la decisió que ha pres la comissió d'Urbanisme aborda aspectes absolutament formals de creixement futur de la població de Palau-saverdera i que entén que no és un procés que serveixi per donar cobertura legal a una llicència que es atorgar l'any 2001. "No entenem que afecti a l'execució d'una sentència", ha afirmat Serra que afegeix que han valorat el planejament del municipi "totalment al marge" del procés judicial.

La comissió considera que té "molt sentit" que una de les peces de creixement futur i desenvolupament residencial de Palau-saverdera sigui el sector de Mas Isaac, on hi ha construït el complex Sun Village. Urbanisme considera que Palau-saverdera és un municipi molt afectat per altres planejaments que acoten el seu creixement, com són el pla director de l'Empordà, el de Serra de Rodes, les limitacions als terrenys protegits del Cap de Creus i també pels Aiguamolls, i que és un motiu més per trobar adient que sigui una de les zones d'expansió futura.

Urbanisme ha aprovat el POUM però l'Ajuntament haurà de fer alguns canvis perquè quedi aprovat definitivament. Una de les variacions és rebaixar el nombre d'habitatges previstos per hectàrea. Segons la comissió, al previsió de construir un mínim de 20 habitatges per hectàrea era massa elevada i demanen que ho rebaixin a 15. Això vol dir que, en la previsió de màxim desenvolupament, Palau-saverdera calculava tenir 3.385 habitatges en total. Amb la modificació d'Urbanisme seran menys de 3.000.


Granges i normativa de benestar animal

Urbanisme també ha donat facilitats als ajuntaments per donar permís a les granges que vulguin ampliar superfície per adaptar-se a la normativa de benestar animal. Agustí Serra ha afirmat que algunes d'aquestes explotacions estan al límit de creixement que fixa els planejaments però que entenen que aquestes ampliacions no són per obtenir més beneficis, sinó per no perdre productivitat i per adaptar-se als canvis normatius. "El que no volem és que perdin productivitat en moments tan delicats", ha afirmat Serra. Per això, els ajuntaments podran concedir l'ampliacio d'aquestes explotacions si és per adaptar-se a la normativa sense necessitat de passar per la comissió d'Urbanisme.

Estudien recórrer

Els serveis jurídics encara estan avaluant la sentència del TSJC que anul·lava l'aprovació definitiva del POUM de Tossa de Mar. "Segurament recorrerem, però encara no hem pres la decisió", ha afirmat Serra. El director general ha volgut matisar que, en compliment de la sentència, el que cal fer és corregir alguns errors de procediment i que no s'ha de refer tot el planejament. De fet, ha matisat Serra, només caldrà tornar reformular alguns punts del POUM i tornar-los a sotmetre a informació pública.

Pel que fa a les modificacions posteriors al POUM, Serra entén que caldrà fer una refosa una vegada corregits els errors que el jutge ha localitzat per evitar que alguns aspectes que ja s'hagin dut a terme puguin perdre cobertura legal.