L'atur augmenta de 2.011 persones el gener a Girona i suma 60.631 desocupats

La demarcació gironina registra el primer mes de l'any un increment de l'atur del 3,43 respecte el desembre

Per sectors, a la demarcació de Girona l'atur augmenta en tots els àmbits, menys amb el sector primari. Els Serveis han registrat 1.468 nous aturats i acumulen el mes de gener 36.800 desocupats, això és un 4,15% més que el desembre. La Indústria registra un augment del 2,88%. El gener es van afegir procedents de la indústria 210 persones més al SOC, xifra que situa el total de desocupats industrials en 7.502 persones.

També augmenta l'atur en la construcció, l'1,51%, respecte el desembre. En aquí, el darrer mes la desocupació va augmentar en 173 persones, fet que situa el total d'aturats en 11.631 persones. L'Agricultura, l'única sector on l'atur disminueix, la desocupació ha caigut el 0,55% amb nou persones menys al SOC i tancant les llistes amb 1.623 persones aturades en el sector agrari.

Pel que fa al col·lectiu sense ocupació anterior, els que per primer cop es registren a les oficines de l'atur en busca de feina, aquest va sumar a Girona el gener 3.075 persones, 407 més que el desembre, cosa que suposa un augment del 15,25%.

La contractació augmenta un 5%

El passat gener es van signar a Girona 11.711 contractes. Són 517 més que el desembre, el que suposa un augment del 4,62% en termes mensuals. En xifres anuals, la contractació cau el 6,83%. S'han perdut 859 contractes respecte el gener del 2011.

Per tipologia de contracte, es van signar 1.460 contractes fixes, l'1,88% més que el desembre. Mentre que de contractes temporals se'n van signar fins a 10.251, un 5,02% més que el mes de desembre.

Lleida, on puja més l'atur el gener

La demarcació de Lleida va tancar el gener amb 31.631 persones a les llistes del SOC, cosa que suposa un augment de 1.369 persones, el 4,52%, el percentatge més elevat del Principat. En relació amb l'any passat, l'increment de l'atur a les comarques de Lleida també ha estat el de més intensitat a Catalunya amb un increment percentual del 8,77% i amb 2.550 persones més a l'atur en relació amb el gener del 2011.

Tarragona, la segona demarcació on puja més

Tarragona ha estat la segona demarcació catalana amb increment de l'atur. El gener, les llistes del SOC de les comarques tarragonines van sumar 72.856 persones, cosa que suposa 2.455 persones més a l'atur que el desembre, el 3,49% més en xifres percentuals. En relació amb el gener del 2011, l'increment de persones a l'atur ha estat de 5.846 desocupats més, el 8,72% més que el gener de l'any passat, tan sols cinc centèsimes menys que l'increment registrat a Lleida.

Barcelona, on l'increment és el més baix de Catalunya

Les llistes del SOC van tancar el gener a Barcelona amb 468.092 persones, 13.131 més que el desembre, cosa que suposa un increment percentual del 2,89%, el percentatge més baix del Principat, tot i que en xifres absolutes el nombre de persones que ha anat a l'atur ha estat la més elevada de Catalunya. En termes interanuals, a les comarques barcelonines l'atur ha augmentat de gener a gener en 31.898 persones, el 7,31% més.


Catalunya registra prop de 19.000 nous aturats

El nombre d'inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya el gener ha sumat 633.210 desocupats, cosa que suposa un augment de 18.966 persones més que el desembre, un 3,09% més en termes intermensuals.

En relació amb el gener del 2011, l'increment d'aturats ha estat de 43.587 persones, un 7,39%. L'increment de l'atur registrat a Catalunya aquest gener ha estat el menys intens que s'ha produït aquests últims quatre anys de crisi econòmica, cosa que suposa una eventual desacceleració en la tendència de l'augment de la desocupació. En el conjunt de l'Estat, l'atur suma 4.599.829 persones, amb 177.470 aturats més, un 4,01% més, un punt més que a Catalunya.

La intensitat de l'augment de l'atur aquest gener en termes intermensuals és la més baixa d'aquests últims quatre anys de crisi econòmica i recessió de l'economia espanyola i catalana. El gener de l'any passat, l'augment dels aturats en relació amb el desembre del 2010 va ser de 27.250 persones, amb un 4,8% en termes percentuals.

El gener del 2010 en relació amb el desembre del 2009 l'augment dels aturats va ser de 22.122 persones, el 3,9%. El gener del 2009, en plena crisi econòmica, l'atur va pujar 32.525 persones, el 7,6% i per últim, el gener del 2008, tot i que l'increment de l'atur en xifres absolutes va ser menor que aquest gener, 17.108 aturats més, en xifres percentuals l'increment va ser del 6,4%, el doble del percentatge d'aquest mes de gener.

L'atur a Catalunya puja menys que a l'Estat

En relació amb l'estat espanyol, l'augment de l'atur a Catalunya també ha estat d'una menor intensitat. A l'estat espanyol les llistes de l'atur van tancar el gener amb 4.599.829 persones, cosa que suposa un augment de 177.470 persones, un 4,01% més en termes percentuals, un punt més per sobre que l'increment que ha acumulat l'atur de Catalunya.

En relació amb el gener de l'any passat, el nombre d'aturats a l'Estat ha augmentat 368.826 persones, el 8,72% més, també més d'un punt per sobre de l'increment que s'ha produït a Catalunya que ha estat del 7,39%.

Els Serveis, on més ocupació es destrueix

Els sector Serveis continua sent on més ocupació es destrueix, passant per davant de la Indústria i la Construcció. Malgrat tot però, el sector registra també en aquest cas una certa frenada en l'augment del nombre d'aturats. Dels prop de 19.000 nous aturats que es van registrar el gener, fins a 14.441 corresponen al sector Serveis, això és un increment del 3,8% respecte el mes de desembre, 2,1 punts menys del creixement que el sector va registrar el gener de l'any passat que era del 5,9%. El total de desocupats del sector assoleix la xifra de 389.976 desocupats, sent el sector amb més atur en nombres absoluts.

Per darrera dels Serveis però a gran distància hi ha el sector de la Construcció el passat gener va incorporar 1.628 nous aturats, situant el nombre total de desocupats en 103.247 persones. El creixement registrat és un 1,6% més respecte el desembre, pràcticament la meitat del ascens que es registrava el gener del 2011 (3,4%). Es consolida així un cert estancament de l'atur en el sector que va ser el primer en notar els efectes de la crisi econòmica.

En xifres absolutes similars hi ha el sector de la Indústria, que el gener passat va acumular 96.622 aturats, són 2.105 més que el gener, un 2,2%. En percentatge, aquí l'atur augmenta en la mateixa tendència que ho va fer un any enrere.

També el passat mes de gener es van incorporar a les llistes d'aturats 160 treballadors procedents del sector de l'Agricultura, el que representa un augment mensual de l'1,4%. També en aquest cas, l'any passat l'augment registrat era major, del 2,2%. En total, el sector acumula 11.652 aturats.

Finalment, també augmenta un 2% mensual el col·lectiu d'aturats sense ocupació anterior. El passat gener s'hi van sumar 632 persones, això és un 2% més que el desembre. En total hi ha en aquest grup d'aturats de llarga durada fins a 31.713 desocupats.

Nova xifra rècord d'immigrants aturats

El nombre d'immigrants aturats va augmentar el gener de 2.323 persones enfilant el total de desocupats fins a les 142.887 persones. La xifra suposa un nou rècord i supera en un miler la última punta registrada, concretament el març de l'any passat, quan es registraven 141.854 aturats.

Malgrat que la xifra d'estrangers aturats no baixava dels 140.000 desocupats des del passat mes d'octubre, aquesta acumulava tres mesos de petit descens. La tendència però s'ha invertit, i amb força, aquest gener amb un increment de l'1,6% respecte el desembre.

La contractació fixa cau un 18,7%

La contractació va caure el passat gener un 2,47% respecte el desembre, en total es van signar 3.940 contractes menys. En termes anuals, el gener es van signar fins a 4.484 contractes menys que el gener del 2011, això és un 2,81% de descens.

Per tipologia, el passat gener es van signar 139.149 contractes eventuals davant dels només 16.149 que van ser indefinits. En aquest cas, la contractació fixa va registrar un descens mensual del 18,7% respecte el desembre, mentre que la temporal va caure un 4,4%.

La cobertura cau prop de deu punts

El nombre de persones a les llistes de l'atur que a Catalunya cobraven algun tipus de prestació el desembre del 2011 sumava 449.288 persones, entre prestacions contributives, subsidis i renda activa d'inserció. Aquesta xifra suposa una taxa de cobertura social del 73%, vuit punts i mig per sota de la cobertura que es registrava el desembre del 2010 que va ser del 81,6%.

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social publica les dades de prestacions un mes enrere que les dades de l'atur. Això vol dir que les xifres de l'atur d'aquest gener recullen les prestacions fins el desembre del 2011. Una revisió d'aquestes dades indica que de les persones que estaven a l'atur el mes de desembre a Catalunya, només el 40,74% cobraven la prestació contributiva corresponent al període de dret cotitzat.