Els cursos de les cambres de comerç gironines es podran convalidar com a estudis reglats

Els tres organismes signen un conveni amb Ensenyament, que s'encarregarà de supervisar la formació dins el programa 'Qualifica't'

El programa 'Qualifica't' es va començar a implantar el curs 2009-2010 i, actualment, hi participen 14 instituts de les comarques gironines. Gràcies a aquest programa, les persones que han treballat durant anys però que no tenen experiència acadèmica reglada poden aconseguir un reconeixement oficial.

Una persona que, per exemple, s'ha dedicat tota la vida a la soldadura però que en el seu currículum no hi té ni un sol curs, pot demanar a un dels instituts que participen del programa que li facin un procés d'avaluació per aconseguir reconèixer la seva experiència laboral. Si el procés és satisfactori, aquesta persona rep un certificat on se li reconeix que, dins del mòdul formatiu corresponent, ja acredita certs coneixement adquirits gràcies a anys de feina.

Llavors, la persona pot limitar-se a tenir aquest reconeixement acadèmic puntual o, si vol, pot animar-se a completar el cicle formatiu sencer. "Volem que aquestes convalidacions siguin un estímul perquè la gent es vulgui formar més i no vegi tan difícil aconseguir un títol, perquè part del què saben fer ja ho tenen convalidat", ha explicat el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons Rua.

Durant els tres anys d'aplicació, un total de 865 persones han obtingut un reconeixement oficial per la seva experiència laboral i un total de 611 persones han participat en algun dels 45 cursos que s'han organitzat arran d'aquest programa.

Les cambres de comerç s'hi afegeixen

Aquest dimarts, les tres cambres de comerç gironines s'han sumat oficialment al programa amb la voluntat de "fer un pas més" per acostar l'empresa i la formació. El paper de les cambres permetrà que alguns dels cursos que fins ara han impartit els tres organismes puguin ser reconeguts oficialment.

A partir d'ara, a més, una cambra de comerç pot acordar amb un institut els continguts dels cursos per tal que a les cambres s'imparteixin part dels estudis. D'aquesta manera, si una persona vol accedir després a un mòdul i ha fet algun d'aquests cursos, ja no l'haurà de fer sencer.

La incorporació de les cambres també suposa que els empresaris puguin fer "formació a demanda". És a dir, si un gremi detecta que les persones que cursen els cursos relacionats amb aquesta especialitat tenen alguna mancança formativa, pot demanar als instituts que s'afegeixin algunes pràctiques específiques.

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons Rua, ha explicat que l'experiència amb les cambres gironines és "pionera" i que marca un bon camí perquè acosta la formació i el món laboral i empresaris. Arcarons ha fet un pas més i ha indicat que cal treballar per tal que, en un futur, l'aprenentatge que es fa a les empreses no només es pugui validar -com passa ara amb el programa 'Qualifica't- sinó que bona part dels estudis de formació professional es puguin fer directament a les empreses.