L'atur augmenta de 2.000 persones a la província i enfila el total de desocupats fins als 89.400

La demarcació tanca el 2011 amb la taxa d'atur més elevada del conjunt de Catalunya, el 23,39%, segons l'última Enquesta de Població Activa (EPA)

A Catalunya, el quart trimestre del 2011 el nombre d'aturats va augmentar de 33.400 persones fins a situar el nombre total de desocupats en les 775.400 persones i la taxa d'atur en el 20,5%, un 1,07 punts més que el trimestre anterior (19,4%), segons les darreres dades de l'EPA publicades aquest divendres per l'Institut d'Estadística Espanyol (INE).

Ppel que fa a l'ocupació, Catalunya és la segona comunitat autònoma on més llocs de treball s'han destruït. N'hi ha 69.800 menys que el tercer trimestre del 2011 i fins a 126.700 menys si es compara amb el 31 de desembre del 2010. El nombre total d'ocupats el 2011 es va situar en els 3,006 milions de persones, això és un 4% menys en comparació amb un any enrere, quan el total d'ocupats superava els 3,1 milions de persones.

Al conjunt de l'Estat, el total d'ocupats es redueix fins als 17,8 milions de persones, 348.700 menys que el tercer trimestre del 2011. Al llarg del darrer any s'han perdut una mica més de 600.000 llocs de treball, aixo és un descens del 3,26%. La comunitat de Madrid i Catalunya concentren el 47% del total dels llocs de treball perduts l'últim any a Espanya.

Rècord històric d'aturats

El 2011 tanca amb un nou rècord de xifra d'aturats, que registra cinc anys continuats d'augments. En relació amb el 2007, any abans de la crisi econòmica, el nombre total d'aturats s'ha triplicat passant dels 251.000 aturats registrats el quart trimestre del 2007 als 775.400 d'aquest 2011. La taxa d'atur supera el 2011 el 20% però no marca un nou rècord històric ja que Catalunya va registrar l'any 1985 la seva punta més elevada, amb una taxa d'atur del 22,8%.

La Indústria i els Serveis, els més generadors d'atur

El sectors de la Indústria i el Serveis van ser el quart trimestre de l'any 2011 els àmbit on més van augmentar el nombre de desocupats La Indústria registra ja 49.300 treballadors aturats, 9.800 més que el trimestre anterior, això és un increment del 24,8%. També el Sector Serveis ha estat un dels sectors més generadors d'atur. El quart trimestre de l'any passat el sector va sumar 10.400 nous aturats fins assolir una xifra global de 223.100 aturats, un 4,8% més que el trimestre anterior.

Per contra el nombre d'aturats es va reduir en l'àmbit de l'Agricultura, on hi ha 6.100 desocupats, 1.800 menys que el tercer trimestre del 2010 (-22,7%); i també en la construcció, on la desocupació se situa en els 53.500 aturats, 8.600 menys (-13,8%) que el setembre del mateix any.

De fet, l'ocupació cau a tots els sectors excepte en Agricultura, on el quart trimestre del 2011 es van crear 3.300 nous llocs de treball. A la resta en canvi, la tendència va ser la contraria. Entre l'octubre i el desembre passat, es van perdre 4.700 llocs de treball en el sector de la Indústria, 2.700 en el sector de la Construcció, i fins a 65.600 en el sector Serveis, que continua sent, amb diferència, l'àmbit que genera la major ocupació a Catalunya. Actualment ofereix més de 2,1 milions de llocs de treball.

L'atur juvenil puja de 1.500 persones

El volum de joves d'entre 16 i 24 anys que estan inscrits a les oficines d'ocupació va augmentar en 1.500 persones el darrer trimestre de l'any, xifra que fa tancar el 2011 amb un nou rècord d'atur juvenil de 146.500 desocupats, i que supera en 200 persones la última punta resgitrada per aquest col·lectiu a Catalunya el primer trimestre de l'any quan es xifraven 146.300 aturats menors de 25 anys.

Al conjunt de l'Estat, en canvi l'atur juvenil va baixar el quart trimestre de l'any passat un lleuger 1,4%. Entre l'octubre i el desembre hi havia 884.100 aturats menors de 25 anys inscrits a les oficines d'ocupació. Una xifra que reduïa en 12.540 joves respecte el tercer trimestre de l'any. Si es compara però amb l'any 2010, hi ha 187.100 joves més aturats al conjunt de l'Estat.

Més d'1,5 milions de llars espanyoles tenen tots els seus membres a l'atur

El nombre de llars espanyoles que tenen tots els seus membres actius, és a dir, en edat de treballar, però no troben feina ascendeix fins a 1.575.000 en acabar el 2011. El quart trimestre van passar a tenir aquesta delicada situació 149.800 llars més respecte el tercer trimestre. Paral·lelament, les llars que tenen tots els seus membres actius ocupats també descendeix en 212.300 famílies fins a situar-se en total en les 8.846.100 llars.

Baixa la població activa

Finalment cal destacar que la població activa es va reduir a Catalunya en 36.400 persones i fixa la xifra total d'actius en els 3,782 milions de persones. La dada és un 36% més baix respecte el tercer trimestre, i un 38% menys si es compara amb el 2010.

Al conjunt de l'Estat la població activa també retrocedeix en 53.400 persones el quart trimestre, un 0.23%, situant el nombre de persones actives en els 23,081 milions. En termes interanuals la població activa es redueix en 23.600 persones, un 0,10%.

Per demarcacions

Per demarcacions, les comarques gironines són les que registren una taxa d'atur més elevada, fins el 23,39% amb un volum total de desocupats registrats el quart trimestre del 2011 de 89.400 persones. Per contra, la taxa d'atur més baixa es registra a Lleida, del 17,10%. Aquí l'any passat es tancava amb un total de 37.800 desocupats.

Les comarques barcelonines acumulen 558.200 persones inscrites a les llistes d'atur que situen la taxa d'atur del territori en el 20,18%, lleugerament inferior a la mitjana pel conjunt de Catalunya. Finalment, a Tarragona, el nombre total d'aturats se situa en les 90.000 persones fins arribar a una taxa d'atur del 21,8%.