El nou POUM de Banyoles, més a prop d'aprovar-se

El pla preveu construir 3.191 habitatges

La Comissió territorial d'Urbanisme de Girona ha emès aquest divendres l'informe sobre el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles. Aquest ha estat el primer tràmit necessari per a l'aprovació del pla. Ara caldrà que superi l'avaluació ambiental i després serà el ple del consistori qui doni llum verda.
De totes maneres, l'últim pas depèn d'Urbanisme que és qui n'acaba donant l'aprovació definitiva. El pla preveu la construcció de 3.191 nous habitatges "sense més creixement que l'imprescindible". En aquest sentit, es vol resoldre els buits que queden a dins de la ciutat abans de consumir més sòl. També es revisaran àrees residencials previstes i que no s'han construït, així com la rehabilitació del parc d'habitatges.
 
Pel que fa a les àrees d'activitat econòmica i logística, el pla que proposa el consistori de Miquel Noguer prefereix situar-les en polígons municipals a l'est de la vila i connectades amb la xarxa viària. L'objectiu és poder garantir l'accessibilitat. L'Ajuntament de Banyoles aposta igualment per relocalitzar les activitats industrials que ara se situen dins del teixit urbà i destinar els terrenys que deixin vacants a usos residencials.

En el POUM es proposa, d'altra banda, revitalitzar l'activitat agrícola i potenciar l'entorn de l'Estany. Per fer-ho, contempla la creació de recorreguts i posa en valor els elements més singulars, com són els recs, les hortes i les seves construccions associades.

La proposta també busca relligar tots els espais lliures i generar una xarxa contínua de places, passeigs i parcs des del nucli urbà fins els recorreguts més paisatgístics. En aquest sentit, el POUM crearà una anella paisatgística que connectarà amb el sòl no urbanitzable en punts singulars d'alt valor, com el camí que envolta l'Estany o els turons de Guémol i Miànigues. Quant a la mobilitat, es preveu la creació d'una xarxa urbana de carrils bici i d'aparcaments públics que complementin els existents.