Els hotels tanquen el 2011 amb més de 48 milions de pernoctacions, un 5,9% més

L'arribada de turistes estrangers augmenta un 10,6% i es redueix el turisme intern amb un descens del 2,5% dels visitants espanyols

L'augment en pernoctacions suposa en xifres absolutes 2,7 milions més de pernoctacions respecte el 2010 i una taxa de creixement 2,6 punts inferior a la registrada l'any 2010. Aleshores, el sector va registrar 45,3 milions de pernoctacions, xifra que suposava un augment del 7,6% respecte el 2009 i deixar enrere dos anys de tendència negativa.

El turisme d'estrangers, en alça

El turisme d'estrangers va suposar el 2011 el 68% del total de les pernoctacions registrades pels establiments hotelers i el 60% del total de viatgers que van visitar Catalunya. En tots dos casos, les xifres van augmentar un 10,6% respecte el 2010. L'any passat van visitar Catalunya prop de 10 milions de turistes estrangers, concretament 9.968.895 persones, que van contractar més de 15,1 milions de nits d'hotel.

Per contra, les pernoctacions dels turistes espanyols, que van representar el 32% del total, van descendir el 2011 un 2,9% anual, això són unes 452.000 pernoctacions menys que el 2010. I és que Catalunya va perdre l'any passat uns 165.000 turistes espanyols. Van visitar el territori una mica més de 6,5 milions de viatgers procedents de la resta de l'Estat, això és un 2,5% menys que el 2010.

La majoria de les pernoctacions registrades pel sector hoteler es va produir durant els mesos d'estiu i fins el setembre. Només el mes de juny, Catalunya va registrar un rècord superant els 5,6 milions de pernoctacions; el juliol es van superar els 7 milions, mentre que a l'agost i al setembre es van registrar més de 7,9 i 5,7 milions més de pernoctacions, respectivament.

El 2011 van augmentar el volum de turistes i també la seva estància. Cada turista, de mitjana, es va estar 2,91 dies en els establiments hotelers, quan l'any passat la mitjana se situava en 2,88 dies. Pel que fa al grau d'ocupació, aquesta va superar el 60% en cap de setmana -en concret, del 60,94%- això és un 1,7 punts per sobre respecte el 2010.

Els hotels ingressen 78,5 euros per habitació ocupada

Respecte el indicadors de rendibilitat del sector, la facturació per habitació ocupada va assolir els 78,5 euros de mitjana. Per habitació disponible, els hotelers van facturar el 2011 47,2 euros de mitjana, això és un 8% més respecte el 2010.

L'augment mitjà dels preus hotelers al conjunt de l'Estat espanyol durant el 2011 va ser del 0,2%, (un 1,5% en el cas concret de Catalunya), mentre que la taxa interanual de l'Índex de Preus Hotelers va registrar el seu valor més elevat durant el mes d'agost (1,8%) i el més baix el desembre (-1,3%).

286 milions de pernoctacions al conjunt de l'Estat

Al conjunt de l'Estat espanyol, les pernoctacions hoteleres van assolir la xifra dels 286,6 milions el 2011, amb un augment del 6,4% respecte el 2010. Un creixement que en aquest cas, ha estat 0,9 punts superior a la registrada el 2009, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). També en aquest cas, les pernoctacions de residents espanyols van disminuir l'any passat un 2,2%, mentre que les de turistes estrangers van augmentar un 12,7%.

Pel que fa al volum total de viatgers, Espanya va rebre el 2011 gairebé 85,4 milions de turistes, que van estar-se a l'Estat 3,36 dies de mitjana. D'aquestes, el 53,5% eren viatgers espanyols.

Els alemanys i els britànics concentren el 27% i el 24%, respectivament, del total de pernoctacions d'estrangers en hotels durant el 2011. El mercat alemany es consolida com el primer mercat emissor de l'Estat, amb un creixement anual del 10,4%. Mentre que el britànic, ho va fer un 7,8% anual.

Barcelona, segon destí de l'Estat

La ciutat de Barcelona és, per darrera de la capital, Madrid, el segon destí de tot l'Estat en volum de pernoctacions. La capital catalana va tancar el 2011 amb 16,1 milions de pernoctacions, això és un 7,2% més que el 2010. S'han registrat més d'un milió més d'estades hoteleres.

Pel que fa a viatgers en estances hoteleres, la capital catalana va registrar un 8% més de visitants respecte el 2010, en total 6,9 milions de turistes. D'aquestes, el 76%, corresponen a turistes estrangers.

Els establiments hotelers de Barcelona ciutat van registrar el 2011 un 65,4% d'ocupació de mitjana, que en cas dels caps de setmana va superar el 70%. S'estima que la capital catalana ha ofert prop de 67.000 places hoteleres en una mica més de 500 establiments.

Per demarcacions

La demarcació de Barcelona va registrar el 2011 25,8 milions de pernoctacions, d'aquestes 19,7 milions van ser de turistes estrangers, mentre que 6,1 milions eren de viatgers espanyols. En aquest cas, l'estada dels viatgers va er de 2,51 dies de mitjana. En total, van visitar els establiments hotelers una mica més de 10 milions de viatgers, prop de 7 milions, estrangers. Aquí l'ocupació hotelera va superar, en mitjana al llarg de l'any, el 60% de les places.

A les comarques gironines, el 2011 es van registrar més 10,8 milions de pernoctacions hoteleres, 7,4 milions procedents de turistes estrangers, i 3,4 milions, de viatgers espanyols. En total van visitar els establiments hotelers gironins més de 3,2 milions de turistes, dels quals 1,8 eren estrangers.

En aquest cas, l'estada mitjana per viatjant va ser de 3,29 dies, sent el municipi de Lloret de Mar (Selva) el punt turístic de tot l'Estat que va registrar un major volum d'ocupació amb una mitjana del 78,1% de les places ofertades cobertes. En el conjunt de la demarcació, el sector va registrar una ocupació del 52%.

A la demarcació de Lleida es van registrar el 2011 prop de 1,7 milions de pernoctacions. En aquest cas, la gran majoria, més d'1,4 milions, corresponen a turistes residents a Espanya, mentre que només 250.000 pernoctacions eren per part de turistes estrangers. En aquest cas, es va registrar en mitjana una estada de 2,13 dies. El volum de viatgers registrat pel sector va ser de poc més de 797.000 persones, unes 682.000 de les quals eren residents a Espanya. A Lleida, l'ocupació el 2011 va ser del 28,5% del total de places ofertades.

Finalment a la demarcació de Tarragona, es van registrar 9,6 milions de pernoctacions, d'aquestes 5,5 milions provenien de turistes estrangers i 4,1 milions de residents espanyols. En aquest cas, l'estada mitjana va ser de 4 dies. Els hotels tarragonins van rebre la visita de gairebé 2,4 milions de viatgers, prop d'un miler d'ells procedents de l'estranger. Tarragona va registrar anualment i de mitjana una ocupació de gairebé el 60% de les places que s'ofereixen.