Girona repararà el talús entre l'estadi de Montilivi i les instal·lacions esportives malmès pel Gloria

Costarà 220.000 euros

L'Ajuntament de Girona estabilitzarà el talús que hi ha entre la zona sud-est de l'estadi de Montilivi i les instal·lacions esportives de la Universitat de Girona. Es tracta d'un espai de titularitat municipal que va quedar malmès pel temporal Gloria el mes passat.
Els treballs costaran 222.000 euros i serviran per consolidar el talús i evitar futures esllavissades. Les obres també permetran millorar la mobilitat de vianants i ciclistes en aquest espai. Concretament, l'accés entre el carrer de la Universitat de Girona i la zona esportiva universitària a través d'un camí.
 
La Junta de Govern Local de divendres passat va aprovar inicialment el projecte constructiu d’arranjament d’aquest talús per un import de 221.569,37 euros.