Sancionen amb 300 euros un abocament de restes vegetals a Mas Fumats de Roses

El consistori iniciarà campanyes per conscienciar als veïns

L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) va sancionar amb 300 euros dijous passat un veí del municipi per un abocament de restes vegetals en un carrer del Mas Fumats.

Des del consistori han volgut recordar avui que abocar o abandonar residus a la via pública és una infracció amb multes d’entre 300 i 3.000 euros. En aquest sentit l'Ajuntament preveu reforçar les accions i mesures dirigides a eradicar aquesta problemàtica, que atempta contra la salubritat, qualitat ambiental i imatge de la població.

L’Ordenança de Residus i Neteja Urbana de Roses regula, entre d’altres aspectes, la gestió de tota tipologia de residus, incloent restes vegetals, residus industrials, terres i runes, voluminosos i residus especials (electrodomèstics, pneumàtics, olis vegetals i minerals, etc), establint els sistemes i punts de recollida per a cada tipologia de materials, així com la prohibició expressa del seu abocament o abandonament a la via pública, zones verdes, camins i parcs naturals.

Per tal de fer front a comportaments d’aquesta tipologia que es produeixen de manera sistemàtica al municipi, el consistori preveu impulsar properament diferents accions o campanyes dirigides a la conscienciació i eradicació d’aquesta problemàtica a la població.

Cal recordar que voluminosos, residus electrònics, olis i pintures, runa, residus verds i residus especials, poden ser dipositats a la deixalleria municipal de Roses, o bé contactar amb Rosesnet per sol·licitar la recollida domiciliària gratuïta.