Les hipoteques per compra d'habitatge cauen un 40% anual a l'octubre

Encapçalen els descensos Lleida i Barcelona amb un 47 i 43% menys de contractes signats, respectivament

Si es miren les dades conjuntes de totes les hipoteques constituïdes a l'octubre, tant per la compra d'una finca urbana, sigui habitatge o solar, o una fina rústica, a Catalunya es van registrar 4.860 contractes. D'aquestes, gairebé la pràctica totalitat, 4.762 van correspondre només a finques urbanes. En tots dos casos, el volum de contractes va ser un 41% inferior a fa un any.

Els bancs continuen sent les entitats que concedeixen més préstecs hipotecaris. A l'octubre, els bancs van donar el 51% del total d'hipoteques constituïdes al conjunt de l'Estat, seguides de les Caixes d'estalvi (34,9%) i altres entitats (14,1%). Pel que fa al tipus d'interès mitjà, a l'octubre es va situar en el 4,33%, cosa que suposa un augment del 15,8% en taxa interanual. Mentre que el termini dels prèstesc va ser d'entre 20 i 21 anys de mitjana. Finalment el tipus d'interès variable continua sent el més escollit pel 91% dels clients, sent l'euríbor (89%) el tipus de referència més usat.

Per demarcacions

Per demarcacions, encapçalen els descensos Lleida i Barcelona amb un 47 i un 43% menys de contractes hipotecaris sobre habitatges respecte l'any passat. En total i respectivament es van signar 200 i 2.134 contractes d'hipoteques per a la compra d'un habitatge.

A Girona, aquests contractes cauen a l'octubre fins a les 433 hipoteques, això és un 35% menys respecte el 2010. Finalment, les comarques de Tarragona és on menys cau el volum d'hipoteques constituïdes sobre habitatges amb un volum total a l'octubre de 495 contractes, un 21% menys respecte fa un any.

Pel que fa a l'import mitjà per hipoteca, totes les demarcacions registren valors inferiors a la mitja catalana excepte Barcelona que registra la mitjana més elevada. Les hipoteques constituïdes en aquest demarcació estan a l'entorn dels 132.744 euros, això és només un 5,5% menys respecte a fa un any (140.427).

Tarragona és on es demanen les hipoteques més barates per a la compra d'un habitatge . Concretament a l'octubre, el seu valor mitjà estava en els 86.455 euros, això és un 26% més baix respecte el mateix mes del 2010 (112.433 euros). A Girona, el passat octubre es van signar les hipoteques per un valor de 103.277 euros de mitjana, això és un 17,3% menys que fa un any (124.827 euros)

Finalment destaca el cas de la demarcació de Lleida. És l'únic territori on el valor de les hipoteques tancades per comprar un pis pugen. A l'octubre les hipoteques acordades van tenir un import de 110.075 euros de mitjana, això és un 11,7% més que el mateix mes de fa un any (97.147 euros).

Un 43,6% menys d'hipoteques al conjunt de l'Estat

Al conjunt de l'Estat, el mes d'octubre es van constituir 22.193 hipoteques per a la compra d'un habitatge, això és un 43,6% menys si es compara amb el mateix mes de fa un any. En comparació amb el setembre, suposa un descens del 28%. Pel que fa al valor mitjà d'aquestes hipoteques, al conjunt de l'estat espanyol es va situar en el 106.140 euros, això és un 5,1% menys del valor registrat un any enrere.

Pel que fa a l'acumulat de l'any, el volum d'hipoteques constituïdes específicament per a la compra d'un pis registren ja una recaiguda del 26,5% respecte les dades obtingudes en els nou primers mesos de l'any passat. Pel que fa a l'import mitjà d'aquestes, el valor també acumula una caiguda del 4,2% respecte el mateix període de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Finalment, cal destacar que el nombre d'hipoteques sobre habitatges que van canviar les seves condicions aquest mes d'octubre descendeixen un 20% mentre que les cancel·lacions registrals d'aquestes ho van fer un 23,3% anual al conjunt de l'Estat.