Calonge i Sant Antoni mantindrà la cessió d'ús del castell per 30 anys més

La Generalitat s'avé a allargar la concessió

El Ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni votarà demà l'aprovació de la cessió d'ús del castell per 30 anys més. A petició del consistori, la Generalitat de Catalunya, propietària de l'immoble, ha ofert a l'Ajuntament continuar amb la gestió i manteniment d'aquest monument per 30 anys més. Aquesta concessió demanial sobre el castell permetrà a l'Ajuntament mantenir la gestió i l'ús del castell com a mínim durant tres dècades més, a comptar des de la signatura de l'acord de cessió.

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch, ha valorat molt positivament aquesta notícia, que permetrà al consistori impulsar i consolidar el castell com a centre d'atracció per revitalitzar el nucli antic de Calonge. Bell-lloch ha explicat que l’acord amb la Generalitat “ens ha eixamplat el termini de cessió del castell a l’Ajuntament en 30 anys, tot i que seguim negociant perquè aquest acord permeti una pròrroga de 15 anys més. Aquest acord per afegir encara 15 anys més és més complex, però el que serà immediat és la nova cessió d’ús per 30 anys més des de la signatura de l’acord amb la Generalitat”. Aquest acord permetrà doncs obtenir l’ús del castell fins l’any 2050.

El castell de Calonge actualment és propietat de la Generalitat de Catalunya, que el té considerat com un bé inalienable i que, per tant, no permet la transmissió de la seva propietat, però sí la cessió del dret d'ús.

L'any 1999 es signà el protocol de col·laboració entre el Ministeri de Foment, la Generalitat i l'Ajuntament, per la realització d'obres de rehabilitació i condicionament del castell, acord que incloïa la cessió de l'ús de l'immoble a favor de l'Ajuntament durant 30 anys. Ara, un cop feta la reforma de la major part d'aquest monument, finançada en gran part per l'Ajuntament i amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de Girona, l'Ajuntament tenia interès en allargar el termini de cessió d'ús, per poder convertir el castell en un centre cultural i d'activitats del municipi.

El castell de Calonge és un monument declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. L'edifici té una superfície de 1.582 metres quadrats construïts. L'any 1979 el castell estava en estat ruïnós i sense ús, fins que es va portar a terme una reforma que va permetre adequar una part de l'edifici com a seu de l'Ajuntament, fins al 1998. L'any 1999 es va iniciar una reforma de l'edifici, que va modificar substancialment la seva imatge i que va quedar inacabada.

L'any 2015 es va iniciar una nova etapa de reformes, que en diferents fases ha permès condicionar la major part de les sales del castell, i posar-lo així a l'ús públic per l'organització d'exposicions, xerrades, congressos, concerts i activitats culturals diverses.