Foment invertirà més de 4 milions d'euros en rehabilitar quatre edificis històrics de Catalunya

Dos d'ells són el Castell de Sant Ferran de Figueres i el Museu del Suro de Palafrugell

En total seran 4,1 milions els que Foment invertirà en la rehabilitació dels quatre edificis històrics. 1.084.847,09 euros es destinaran a la restauració de l'edifici del governador del Castell de Sant Ferran, a Figueres; 866.770,48 euros a la nova seu del Museu del Suro de Palafrugell a Can Mario; 589.346,24 euros a la rehabilitació del convent de Sant Ramon Nonat, i 1.608.519,95 euros a la rehabilitació de l'antic Convent de Santa Anna (Tarragona).

Al castell de Sant Ferran -propietat del Ministeri de Defensa i administrat per un consorci format per representants de Defensa, l'Ajuntament de Figueres i la Generalitat- s'hi instal·larà un Museu Militar. Es projecten en aquesta primera fase les obres més urgents de consolidació i restauració, intervenint en façanes, cobertes i terrasses, restauració de les voltes que formen el pis de la planta alta i acabats interiors de paraments horitzontals i verticals dels locals.

Al Museu del Suro a Palafrugell es pretén rehabilitar completament Cal Ganxó per integrar-lo al complex del Museu del Suro, actualment ubicat a les naus de Can Mario. Aquest projecte planteja la rehabilitació de l'immoble per adequar-lo a nous usos administratius del museu, així com a alguns serveis complementaris, deixant les naus adjacents de Can Mario com a part essencialment pública, destinat a acollir-hi espais expositius i de difusió.

Pel que fa al Convent de Sant Ramon Nonat, l'objecte del projecte és la restauració del campanar i de la segona planta del claustre. La rehabilitació es planteja amb criteris estrictament conservacionistes de les estructures i tècniques originals. A les galeries del claustre es procedirà a la restauració dels paviments i dels paraments actuals, reintegrant cromàticament el conjunt amb cura de conservar els materials originals, el seu color i el seu envelliment. Es restaurarà el material petri i l'estructura de la coberta es substituirà per una altra amb bigues de fusta laminada i coberta amb teula àrab. El campanar s'elevarà sobre la coberta, es construirà una coberta inclinada i s'habilitarà un pas de servei a les cobertes de l'església.

Finalment, la rehabilitació del Convent de Santa Anna correspon a la segona etapa del Pla Director de Rehabilitació del conjunt conventual, en la qual es pretén la rehabilitació funcional de la construcció per a usos culturals. En una etapa anterior, es van consolidar murs derruïts i la coberta general seguint els traços de la coberta original definits en els ràfecs i les façanes conservades. En aquest sentit, es disposarà la utilització de l'espai de l'antiga església del conjunt conventual com a sala polivalent i s'habilitarà aquest àmbit i altres zones annexes. A més, s'inclou en l'actuació la restauració de revestiments històrics, restauració del conjunt mural a la capella que presenta risc de despreniment, l'execució de revestiment decoratiu de façanes, així com les instal.lacions necessàries per al condicionament interior dels espais.