La Seguretat Social incorporarà 6.250 treballadors de la llar gironins que no estaven donats d'alta

Els empleats tenen fins el 30 de juny per regularitzar la seva situació i la intenció és fer aflorar treball submergit

El decret llei aprovat pel consell de ministres el novembre estableix que els treballadors de la llar s'integraran a la Seguretat Social perquè els seus drets laborals s'equiparin als de la resta d'empleats donats d'alta i també per fer aflorar una part de l'economia submergida. La secretària general de l'UGT a les comaques gironines, Dolors Bassa, ha assegurat que d'aquesta manera els treballadors de la llar cotitzaran, podran demanar baixes laborals, tenir atur o optar a una pensió de jubilació més elevada.

Un dels canvis principals és que ja no existirà distinció entre treballadors a temps complet o els que treballen només per hores perquè tots els empleats domèstics hauran d'estar afiliats. Abans, només ho estaven els que prestaven serveis més de 16,6 hores. Fins ara, el treballador es pagava la seva quota de la Seguretat Social. A partir de l'1 de gener, el titular de la llar familiar és qui haurà de donar d'alta el treballador. El director de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Jordi Mont, ha explicat que això serveix tant per a al família que té un empleat cada dia com per a la que en té un per hores. Així, ha detallat Mont, si un empleat de la llar treballa a tres cases diferents, els tres empleadors l'hauran de donar d'alta per les hores que hi dediqui.

El termini és fins el 30 de juny. En el cas que els treballadors discontinus -els que van per hores i en més d'una llar- no modifiquin la relació labora els donaran de baixa. La situació és diferent per als que treballen en una sola llar, a partir del 30 de juny els donaran d'alta i els incorporaran al rang més elevat de cotització.

La majoria dels treballadors de la llar, el 90%, són dones. D'aquestes, el 63% són d'origen estranger. Per això, l'UGT creu que aquesta regulació de les relacions laborals permetrà que puguin justificar més fàcilment que tenen una feina i un contracte laboral. La majoria de les empleades domèstiques són procedents d'Hondures, 930, seguides per les d'origen marroquí, 265 treballadores, i les bolivianes, 391 treballadors. En total, a les comarques gironines hi ha actualment 4.750 treballadors domèstics. D'aquests, uns 2.700 treballen en una sola llar i uns 2.000 són treballadors discontinus.

De moment, no s'integraran en el règim general de la Seguretat Social, sinó que han creta un règim especial. L'equiparació serà progressiva i la previsió és que el 2019 ja estiguin incorporats del tot. El seu sou mínim interprofessional no serà de moment el general, sinó el que hi ha estipulat per a treballadors eventuals i temporers, per tant, un mínim de 30,39 euros per jornada legal d'activitat.