Conseqüències negatives de l'excés de regals

Regalar joguines o altres objectes als nens/es no té res dolent, però regalar massa té efectes negatius en els petits. Si ens parem a pensar i sobretot ara en període nadalenc, molts pares tendeixen a regalar tots els capritxos als seus fills i els regalen tot el que demanen, això produeix un efecte anestesiant que fan que aquests nens materialitzen tot en general, deixant de costat valors com l'esforç, sacrifici i la generositat.

És fonamental que els pares estableixin uns límits en la quantitat de regals i tinguen en consideració el que és necessari i el que per contra no necessiten, parlem d'una coherència en regalar certes quantitats de ninots, jocs, i altres tipus de capritxos.

Els pares espanyols regalen 8 regals de mitjana per Nadal als més petits, motivats per tot el que demanden els seus fills, l'efecte publicitari que aquest genera en els nens i en els pares perquè compren aquest determinat producte, i finalment el desig de compensar als menors pel poc temps que passen amb ells, ja que treballen i no poden estar per ells i consegüentment, tenen l'afany de tapar aquest malestar que els suposa passar fora de casa, sense els seus fills.

A nivell psicològic, això produeix un efecte negatiu en els més menuts, ja que en consentir-los els seus desitjos, es crea un perfil immadur i exigent a l'hora de demanar cada vegada més i més coses, per tant perjudica en la seva maduració personal, creant xiquets consentits, avariciosos, acaronats i capritxosos. A més, crea personalitats una miqueta fràgils, deixant a l'esforç anul·lat, ja que no tenen percepció de quant costa i del valor que té aquest objecte, i conseqüentment de la lluita i treball que suposa als pares regalar tot el que demanen.

Aquests nens creixen amb una forta intolerància a la frustració, que probablement quan van passant els anys i vagin creixent, els repercutirà en les seves actuacions. A més, no valoren als seus amics per com són, sinó per quantes joguines tenen, establint-se una competició, de dir “a veure qui té més”, cosa que es destrueixen els sentiments i la personalitat del menor o company que té al seu costat, pel materialisme que l'encega de tota la resta, fixant-se simplement en el que li falta a ell.

És responsabilitat dels pares ensenyar als seus fills a acceptar i valorar el que disposen al seu abast, educant en valors com l'amor o respecte, i per tant, molts pares s'equivoquen a actuar premiant amb un regal a un nen quan aquest, ha fet una tasca correctament.
No hem d'oblidar, que les joguines no donen felicitat sinó crea a nois/es materialistes, per això és adequat regalar amb moderació i prudència, si volem evitar certs comportaments futurs originats en l'etapa infantil.