El 70% d'avisos a la Policia Municipal de Girona fan referència al trànsit o el civisme

Es van rebre 43.800 trucades al llarg de l'any passat

Set de cada deu trucades al 092 que requereixen la intervenció de la Policia Municipal de Girona fan referència a aspectes relacionats amb el trànsit o amb el civisme a la ciutat. Concretament, les trucades sobre infraccions i accidents de trànsit suposen un 36% del total, mentre que les relatives a policia administrativa (civisme, infraccions d’ordenances municipals, etc.) representen un 35%. Del 29% restant, un 15% són sobre seguretat ciutadana i un 14% sobre assumptes diversos (urgències, assistències, etc.).

Durant el 2019 es van rebre 43.800 trucades al telèfon d’atenció ciutadana de la Policia. Un total de 23.698 van ser per sol·licitar informació, mentre que en les 20.102 restants es van activar els serveis policials (7.120 per motius de trànsit, 7.099 per aspectes de policia administrativa, 3.024 per temes de seguretat ciutadana i 2.859 per altres assumptes). L’any 2018 es van rebre 46.481 trucades al 092: 26.681 de tipus informatiu i 19.800 que van requerir intervenció policial.

A partir d’ara, per tal de facilitar i fomentar la col·laboració ciutadana a través del telèfon 092, no serà obligatòria la identificació de la persona que truca en la majoria dels casos. Tot i això, es deixarà escollir a l’emissor de la trucada si vol donar les seves dades o no. El 092 rep de mitjana unes 120 trucades diàries, que representen aproximadament l’activació d’uns 55 serveis policials diaris.

Dins dels requeriments relatius al trànsit de vehicles a la ciutat, les infraccions de trànsit –sobretot els estacionaments en zones temporalment prohibides, els estacionaments davant de guals i els vehicles dificultant accessos- són les més nombroses, seguides pels accidents de trànsit.

Pel que fa als requeriments que arriben al 092 relacionats amb aspectes de policia administrativa, cal destacar que les principals són trucades relatives a la convivència veïnal –principalment sorolls, a les activitats en l’espai públic –tant temes de consum d’alcohol i neteja com activitats no autoritzades-, a les alarmes i a aspectes relacionats amb l’ordenança de tinença d’animals.

Per últim, en relació amb els requeriments sobre seguretat ciutadana, la majoria de les trucades fan referència a delictes contra la propietat –furts, danys i robatoris amb força-, tot i que també hi ha trucades sobre la presència de persones a la via pública que causen la sensació d’inseguretat a qui efectua la trucada.

Cal destacar també que durant el 2019 s’han interposat 860 denúncies per distraccions al volant d’un vehicle a causa d’un telèfon mòbil –en el marc del mateix dispositiu, el 2018 es van posar 1.280 denúncies- i 330 a conductors i conductores de bicicletes per circular amb el cicle sobre la vorera, no respectar els semàfors o conduir utilitzant cascs o el telèfon mòbil –el 2018 es van posar 840 denúncies.