Els químics gironins han de decidir si volen cobrar més a canvi de retallades socials

UGT alerta de l"agressió" als drets dels treballadors que suposa el conveni en àmbits com ara les baixes per malaltia o la mobilitat funcional

El conveni es va signar el 18 d'octubre passat amb representants de la patronal, FEIQUE, i l'àrea de FITECA de CCOO, corresponent al sector de la indústria química, sense el suport d'UGT, que representa el 42% dels treballadors. Com que CCOO representa el 43% i per tant no s'assoleix la màxima representació necessària -cal almenys un 50%-, el conveni no té una aplicació estatutària i passa a tenir una validesa similar a la d'un contracte individual de treball, és a dir, que caldrà que cada treballador valori si li interessa que se li apliqui aquest nou conveni o que es mantinguin les condicions de l'anterior.

Des del sindicat d'UGT valoren com a una "traïció" el fet que CCOO hagi decidit donar-hi suport "de forma unilateral" i sense comptar amb el seu suport alhora que hi veuen interessos "polítics" més enllà dels temes econòmics i laborals. Segons paraules del secretari general de FITAG d'UGT a Catalunya, David Alonso, aquest és un conveni "de referència", ja que afecta a 250.000 treballadors i a més de 5.000 empreses del sector químic, farmacèutic i de transformació de cautxú i plàstic, i per tant suposa un "precedent" per a futures negociacions d'altres convenis. Cal dir, que la patronal d'aquest sector, la del plàstic, no ha signat tampoc aquest conveni.

Alonso acusa d'"hipòcrites" les multinacionals químiques que estan al capdavant d'aquest nou conveni, perquè són les que tenen més guanys i més marge de maniobra davant de la crisi. Per contra, les empreses petites, que representen el 80% del total d'empreses, hauran d'afrontar una dificultat organitzativa addicional, ja que es poden trobar que tenen una part de treballadors regulats per l'anterior conveni (el XV) i d'altres amb el nou. "Jo no sé com afrontarà una empresa petita que un treballador que porta el toro del matí cobri més que el de la tarda", assenyala el secretari general del sector d'UGT a comarques gironines, Gabriel Tejada, que apunta tensions internes davant les diferències que s'originaran.


UGT alerta de la "trampa" del nou conveni

Una de les principals diferències, segons UGT, és que l'actual conveni planteja un augment salarial mentre que l'antic suposa continuar amb una congelació salarial. Ara bé, el sindicat denuncia que hi ha una "trampa", ja que el fet d'adherir-se al nou conveni no dóna "garanties" al treballador que cobrarà aquest augment salarial, entre altres coses perquè s'ha modificat l'estructura salarial.

Així, la retroactivitat de l'IPC que fins ara es calculava des de l'1 de gener fins al 31 de desembre ara passa a fixar-se a partir del mes en què hi hagi un acumulat de l'1,5% i posen l'exemple de la situacio d'aquest any. Durant el mes de setembre, l'acumulat era de l'1% i per tant, els treballadors que s'adehereixin al nou conveni no tindran dret a cobrar l'IPC dels mesos de gener a setembre perquè no arriba al mínim acumulat.

Per altra banda, també es contemplen mecanismes que permeten a les empreses no haver d'aplicar augments salarials si demostren que estan passant dificultats econòmiques, una opció que ja hi era amb l'antic conveni i que UGT no entén perquè s'ha decidit modificar, a més, l'estructura salarial.

Retallades socials

Per tot això, consideren que amb el nou conveni els treballadors perdran poder adquisitiu i a més a més veuran reduïdes alguns aspectes socials, que ja formen part del benestar d'un treballador.

UGT posa l'exemple de l'absentisme i la baixa per malaltia. Amb el nou conveni, els treballadors no tindran dret a rebre cap complement per baixa a partir del dia 21 si aquesta no ha suposat hospitalització i per tant es perjudicarà aquells treballadors amb patologies greus que no tindran aquest complement i tindran un sou inferior. Així, si un treballador està 180 dies sense treballar, amb un salari anual de 15.000 euros, aquest treballador deixarà de percebre 2.408 euros de complement , segons càlculs del sindicat, que sí percebrà el treballador que està regulat per l'anterior conveni.

Així mateix, s'incorporen aspectes nous com ara l'anomenad 'flexibiltiat inversa', que permet a l'empresa enviar al treballador a casa en casa que baixi la producció i recuperar-lo més tard sense cap contraprestació. Mentre que els de l'anterior conveni tenen un límit de jornada flexible de 100 hores anuals amb una compensació de descans d'entre 1 a 2 hores per hora flexible.

Trencament de la unitat d'acció amb CCOO

Actualment és el primer conveni col·lectiu en aquesta situació, que no ha comptat amb el suport dels dos sindicats majoritaris ni d'una part de la patronal. La federació del sector químic d'UGT dóna per trencada la unitat d'acció amb CCOO i lamenta la situació en què es deixa als treballadors que decideixin adherir-se al nou conveni. Així mateix, preveuen que la mediació en cas de conflictes també serà molt més complexa ja que el marge de maniobra serà molt menor si està adscrit en el conveni nou, ja que no compta amb el suport d'UGT.

UGT preveu fer un treball un seguiment i valorar com s'ha afrontat aquesta nova situació.