Els pacients que s'han d'operar a Girona han d'esperar 30 dies més que a la resta de Catalunya

Les llistes d'espera per a les intervencions sense risc vital han augmentat en gairebé 1.500 persones en mig any a la demarcació

La Regió Sanitària de Girona ha volgut deixar palès aquest dimarts els seus esforços per no incrementar el temps d'espera per a les operacions no urgents tot i les retallades que han patit els hospitals de la demarcació. Al desembre del 2010 eren de 4.251 persones les llistes d'espera per a les catorze operacions no urgents per a les quals el decret del 2003 estableix un temps de garantia. Aquesta xifra va arribar a les 5.677 persones al juny del 2011, és a dir, gairebé 1.500 pacients més pendents d'una intervenció no vital. Tot i aquest increment, el temps d'espera s'ha mantingut gairebé invariable, ja que ha passat dels 3,28 mesos al desembre del 2010 als 3,38 al juny del 2011, segons han subratllat els responsables de la RSG.

L'augment més significatiu en les llistes d'espera en aquest mig any s'ha produït a les operacions de cataractes. Així, la llista per a aquesta intervenció ha augmentat de gairebé 500 persones del desembre del 2010 al juny del 2011. També s'ha incrementat en altres intervencions, com en les artroscòpies (de 397 persones al desembre del 2010 a 498 al juny del 2011); a l'alliberació de la canal carpiana (de 193 a 354); o a les pròtesis de maluc (de 166 a 236), entre d'altres.

Més operacions i menys espera en comparació amb la resta de Catalunya

Unes altres xifres que també avalen la gestió a la RSG són les 8.925 operacions fetes el primer semestre d'aquest any a la demarcació, que suposen un 10% sobre tota l'activitat a Catalunya, mentre que les 5.677 persones que acumulaven les llistes d'espera en aquella data suposen el 8% de les llistes de tot Catalunya. És a dir, tot i registrar més activitat quirúrgica que la resta del país, proporcionalment les llistes d'espera a la demarcació són menors.

En comparació amb l'any anterior, la delegació del Departament de Salut a Girona també ha volgut deixar clar que s'ha fet "la mateixa activitat quirúrgica" durant el primer semestre del 2011, en paraules de Lapiedra. Així, el nombre total d'operacions no urgents durant el 2010 va ser de 16.896, i en el primer semestre del 2011 se n'han fet 8.925, una xifra que segueix el ritme del 2010.

Les dades fetes públiques avui a Girona arriben l'endemà de la presentació del nou model de llista d'espera que està preparant el Departament de Salut, que tindrà en compte el criteri clínic i com afecta la malaltia a cada pacient per establir les prioritats. D'altra banda, les intervencions amb temps de garantia passaran a ser dotze i no catorze, com preveia el decret del 2003. També estableix circuits ràpids per a la cirurgia cardíaca (amb un temps màxim d'espera de 2 mesos) i del càncer (45 dies).

En aquest sentit, Lapiedra ha reflexionat que a la demarcació de Girona en el futur "potser davallarà l'activitat quirúrgica" a causa de la reducció pressupostària -i el consegüent tancament de quiròfans a les tardes-, però que "per això surt el nou decret", per establir prioritats entre els pacients en llista d'espera, ha explicat.

"Sabem fer canvis"

En un altre ordre de coses, sobre els tancaments recents dels CAP de la Selva interior a les nits, el delegat de Salut a Girona, Josep Trias, ha assegurat que si l'avaluació d'aquesta mesura demostra que hi ha d'haver algun canvi, se'n faran. "Sabem fer canvis", però "per raons clíniques, no mediàtiques ni polítiques", ha reiterat. Tot i així, Trias ha insistit que les avaluacions estan donant "resultats clínics bons".