L'Ajuntament de Salt ajudarà a les comunitats de veïns a pagar els deutes de quotes pendents

Els diners provindran de manera majoritària de la retallada de sous de l’equip de govern

Un cop donat aquest pas el consistori hagi avaluat quina és la quantia que li pertoca, se signarà un conveni entre la comunitat interessada i l’Ajuntament, el qual establirà el compromís dels responsables de les comunitats de fer tot el que puguin per cobrar els deutes pendents (per via judicial o de mediació) i retornar, en uns terminis a determinar, els diners prestats pel govern municipal. L’Ajuntament assessorarà les comunitats sobre els processos a dur a terme en aquests casos.

A partir del 2012, la quantitat anual destinada al fons per ajudar les comunitats en el cobriment dels deutes serà de 150.000 euros, uns 130.000 dels quals provenen d’una rebaixa en les quantitats destinades a sous de l’equip de govern i la resta (20.000), d’una reducció de les aportacions a grups polítics, indemnitzacions a regidors de fora de l’equip de govern i càrrecs de confiança.

D’altra banda, l’Ajuntament continuarà amb el programa d’ajuts per a la millora de les instal·lacions comunes de les diverses comunitats.

L’alcalde de Salt, Jaume Torramadé (CiU), recorda que la creació d’aquest fons respon al compliment d’un compromís establert durant la campanya de les eleccions municipals del maig passat, en el sentit de destinar l’equivalent a l’augment de sous aplicat per l’anterior equip de govern respecte del 2003 a finançar l’ajut a les comunitats. “És un procés que comença i del qual haurem d’aprendre tots plegats, també els representants de la resta de grups dels ajuntaments, els quals estan convidats a participar en aquesta acció. L’avaluació dels resultats no la podrem fer fins d’aquí a un temps, però tenim clar que les comunitats i els seus problemes són una de les prioritats de l’equip de govern per ajudar a millorar aspectes de la convivència i del dia a dia de Salt”, afirma Torramadé.

L’equip de govern porta a aprovació del ple de dilluns vinent, 26 de setembre, una modificació de crèdit per permetre la creació del fons inicial de 76.000 euros, amb l’objectiu d’iniciar el més aviat possible la comunicació i els tràmits amb les comunitats interessades.