Les oportunitats de mobilitat laboral dels joves als Pirineus, a estudi

Un estudi analitza les oportunitats dels joves per trobar feina

La directora general de Joventut de la Generalitat, Laia Girós, i el director de l’Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, han presentat avui a Girona els resultats de l’estudi sobre les oportunitats de mobilitat laboral dels joves en el territori fronterer pirinenc.

L’objectiu del document és analitzar les oportunitats de què disposen les persones joves per aconseguir una primera ocupació (ocupació estacional, pràctiques laboral, voluntariat entre d'altres) per detectar les oportunitats de cooperació, intercanvi i mobilitat professional a banda i banda de la frontera.

En la recerca, s'han analitzat les oportunitats laborals en les etapes inicials de la inserció professional dels joves, focalitzant en les oportunitats de mobilitat laboral a la zona transfronterera. També s'han analitzat els recursos de cada territori per facilitar la mobilitat dels joves en les seves primeres experiències laborals. En total, s'han fet més d'una trentena d’entrevistes i diversos grups de discussió amb joves i professionals de cadascuna de les quatre zones frontereres (Aragó, Catalunya, Andorra i França).

En les conclusions, que s'han presentat aquest dilluns a Girona, se subratlla la necessitat de relacionar més estretament els projectes de mobilitat transfronterera amb les estratègies de desenvolupament local per contrarestar el despoblament que pateixen alguns pobles situats a la frontera. Segons ha explicat el responsable de l'estudi, Oriol Homs, el despoblament és conseqüència de la concentració de talent i activitat econòmica a les grans ciutats. Una tendència que cal contrarestar amb noves estratègies per evitar que el territori quedi "buit" i es perdi riquesa i diversitat cultural i humana.

Les accions proposades a l'estudi

Entre les accions que proposa l'estudi, hi ha reforçar els lligams entre centres de formació-serveis d’ocupació i serveis de mobilitat a fi d’aconseguir més impacte dels programes de foment de la mobilitat. En aquest sentit, s'aconsella posar l’accent tant en la fase de difusió i motivació a la gent jove cap als centres de formació, com en l’organització de la mobilitat i sobretot en la planificació del retorn i l’acompanyament a la inserció laboral posterior.

També s'aposta per reforçar el treball en xarxa entre tots els agents implicats, així com dels diferents projectes que s’emmarquen dins del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) i crear recursos per facilitar la mobilitat com ara un mapa de recursos transfronterers o la coordinació de borses de treball.

Per últim, l'estudi proposa promoure l’aprenentatge d’idiomes veïns, programes de formació bilingües i programes de formació compartida transfronterera relacionades amb demandes de sectors econòmics.

La directora general de Joventut, Laia Girós, ha afirmat que estudis com aquests " permeten fer una foto del territori i conèixer els punts forts i febles per augmentar l’ocupació juvenil”. Així mateix, ha destacat la importància del projecte Trampoline per millorar l’ocupabilitat en aquesta zona. “La constitució de la xarxa transfronterera fa més fàcil la mobilitat laboral dels joves d’ambdues bandes de la frontera”, ha dit.

Per la seva banda, el director de l’Agència Catalana de la Joventut ha apuntat que la mobilitat internacional és un recurs molt eficaç per a la "maduració" dels projectes personals i professionals dels joves. Cesc Poch ha explicat que, tal com diu el mateix estudi, “utilitzar la mobilitat com a instrument d’igualtat d’oportunitats i d’impacte en els processos d’acompanyament a la inserció laboral del col·lectiu de joves pot permetre desplegar les seves màximes potencialitats”.