L’Escala restaurarà el Rec del Molí i hi adequarà un passeig arbrat d’un quilòmetre

Els treballs començaran a finals d’aquest mes

El tram en què s’actuarà va des de la carretera d’accés a l’Escala fins a la desembocadura, actualment cobert en gran part per canya asiàtica. Precisament, la primera actuació serà eliminar aquesta espècie invasora, deixant espai per a espècies autòctones com ara el canyís. Un cop executada aquesta primera fase i netejat tot aquest tram de riu, es plantaran uns 665 arbres autòctons, propis de la vegetació de ribera. En aquest sentit, es crearan diverses zones amb tamarius, freixes, arbre blanc i salzes.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Àngel Rodríguez, ha destacat, en la presentació del projecte, que s’aprofita per crear un itinerari a partir de camins existents, els quals facilitaran poder recórrer aquest darrer quilòmetre vora el riu i poder conèixer la riquesa de flora i fauna d’aquest espai. El projecte inclou la col·locació de diversos panells informatius, amb l’interès de potenciar l’ús social i l’interès pedagògic sobre els espais fluvials i el seu paper com a corredors biològics que poden arribar a suposar la conservació i el manteniment de les riberes.

Aquest és un projecte subvencionat al 85% per la Diputació de Girona i l’obra social de la Caixa, a través dels ajuts per a la preservació i difusió dels valors naturals de la demarcació de Girona. Aquest és un espai de gran biodiversitat, en què conflueixen els ambients de duna, de ribera i d’aigua dolça i salada. Per executar el projecte es contractaran dues empreses d’inserció laboral de persones en situació de risc d’exclusió, com són la Fundació Ramon Noguera i Giroassist, del grup Mifas.

El Rec del Molí forma part de la conca hidrogràfica del Ter i el seu pas per dins del municipi de l’Escala forma part del seu curs baix. De fet aquest curs d’aigua va esdevenir una de les diverses desembocadures que tenia el riu Ter antigament, segurament la situada més al nord. Comença a Jafre i ha servit tant per alimentar els molins que hi havia des d’aquest municipi a l’Escala com a subministrament per a regar els cultius de la zona.