Banyoles apuja l'IBI un 4% i bonifica les noves construccions amb plaques solars

Manté sense canvis l'Impost d'Activitats Econòmiques i el cànon de l'aigua

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat aquest dilluns un increment del 4% en l'Impost de Béns Immobles (IBI) per al 2020. La mesura forma part de les ordenances fiscals per a l'any vinent, que també inclouen una bonificació del 95% en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per als nous edificis que incorporin plaques solars.
L'alcalde del municipi, Miquel Noguer (JxCat), ha justificat l'augment de l'IBI recordant que taxes i impostos estan congelats des del 2011, i que l'impost de béns immobles s'ha rebaixat "en dues ocasions", el 2013 i el 2017. També ha explicat que els costos dels serveis "han augmentat" i ha augurat una pressió "alta" en les despeses per a l'any vinent, principalment amb un augment dels costos de personal.
 
L'alcalde ha afegit que l'augment és "sempre per sota" de l'IPC acumulat en el darrer període, per la qual cosa, ha mantingut que no s'apugen els impostos "per sobre del cost de la vida".
 
Pel que fa a la resta de taxes, es mantenen sense canvis l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l'impost del cànon de l'aigua.
 
D'altra banda, les ordenances fiscals per al 2020 preveuen una bonificació del 95% en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a les noves construccions que incorporin sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia solar.
 
També preveuen un increment del 3,5% en els preus públics i taxes per a la prestació de serveis i activitats administratives, així com en les taxes d'ocupació de via pública.
 
Finalment, i pel que fa a la taxa per al servei de gestió de residus, Noguer ha explicat que les entrades a l'abocador s’han incrementat en uns cinc euros per tona fet que "obliga" el consistori a augmentar la taxa de 120 a 130 euros anuals per a locals i habitatges plurifamiliars i de 125 a 140 per als habitatges unifamiliars.