Els conductors infractors deuen a l'Ajuntament de Girona un milió d'euros

El consistori té obertes 40.000 reclamacions per la via executiva per impagament de multes de trànsit

Aparcar en zona de càrrega i descàrrega sense tenir autorització i ser enxampat per la policia pot traduir-se en una multa de 200 euros. Si el conductor la paga en els primers dies, la sanció es redueix a la meitat per premiar la promptitud del ciutadà. Ara bé, passat aquest període, la sanció es manté en 200 euros i es van aplicant recàrrecs que, a mida que passen els dies, són del 5%, del 10% i arriben al 20% si un cop reclamada la quantitat per carta es continua sense pagar. 

Un cop se supera aquest període de recàrrecs, l'expedient entra en el que s'anomena la reclamació per via executiva. En aquest cas, el conductor infractor pot veure com l'ajuntament li embarga del seu compte la quantitat que se li reclama o pot tenir problemes si vol vendre el vehicle o canviar-lo de nom. 

L'ajuntament de Girona ha iniciat, des del 2009, 40.000 reclamacions per via executiva després perquè no ha aconseguit cobrar els imports de les multes de cap de les maneres. El deute d'aquests conductors infractors que no paguen les multes ascendeix al milió d'euros. 

El rècord de multes i impagats l'ostenta un ciutadà de Girona que acumula 125 sancions -la majoria per no posar tiquet a la zona blava, una infracció penada amb 30 euros de multa- i que té contret un deute amb el consistori de 4.771 euros. "Es tracta de casos extrems de ciutadans que demostren molt poc civisme", reconeix la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas. Aquest conductor té un perseguidor a poca distància que acumula ja 121 sancions. 

A multes més cares, més rapidesa en pagar

El maig del 2010 va entrar en vigor una nova normativa que igualava els imports de les sancions de trànsit a tots els municipis i que, per norma general, les encaria. Les infraccions lleus es penen amb sancions de 100 euros, les greus amb 200 euros i les molt greus amb multes de fins a 500 euros. Els conductors es beneficiaven però d'un descompte del 50% (abans de la modificació era del 30%) si pagen pocs dies després i perden aquesta bonificació si opten per presentar al·legacions. 

Aquest canvi de normativa ha fet, segons la regidora d'Hisenda, que la gent s'afanyi per pagar i cada vegada és major la quantitat de multes pagades en període voluntari. Durant el 2009, la Policia Local va posar 80.100 multes per valor de 1.382.000 euros, dels quals va aconseguir recaptar 807.000 euros. El 2010, es van posar 67.000 multes -un 15% menys- per valor de 1.399 euros, dels quals es va recaptar 893.000 euros. 

Durant els primers sis mesos d'aquest 2011, l'ajuntament ja ha posat 36.000 multes a conductors infractors per valor 1.247.000 euros. En període voluntari, els conductors ja han pagat un total de 817.903 euros. La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha remarcat que cada vegada els ciutadans paguen abans les sancions per aprofitar el descompte del 50% que se'ls aplica, especialment després que les multes s'encarissin significativament amb l'entrada en vigor de la nova normativa el maig de 2010.

Menys multes amb l'entrada de la crisi

La regidora també ha remarcat que cada vegada es posen menys sancions i ho ha atribuït a la crisi. Segons Planas, el ciutadà "s'hi mira més" a l'hora d'aparcar perquè, a més, amb l'entrada en vigor de la nova normativa del maig de 2010 les multes són més cares. 

Per exemple, si al 2008 la policia va sancionar 8.265 cotxes per estacionar en passos de vianants o voreres, el 2010 la xifra va caure pràcticament a la meitat: 4.369 multes. Passa el mateix amb les sancions per no posar tiquet en zona blava que passen de 20.851 el 2008 a 16.016 el 2010. Per depassar el límit horari en zona blava també hi ha hagut un decrement: d'11.458 del 2008 a 9.243 del 2010. 

En l'únic capítol que hi ha hagut un augment destacat és en les multes per velocitat que s'han duplicat: de les 2.732 del 2008 a les 5.502 de l'any passat. Planas ho atribueix a què cada vegada es fan més controls de radar dins la ciutat.