La Diputació de Girona renova el seu reglament de català després que el del 96 hagi quedat desfasat

Totes les comunicacions es faran, com a mínim, en català

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat avui un nou reglament d’ús de la llengua catalana amb l’objectiu d’ajustar l’anterior, de 1996, a la legislació apareguda amb posterioritat, com ara la Llei de política lingüística (1998) i l’Estatut d’autonomia (2006). El reglament estableix que la llengua pròpia i d’ús general en les activitats de la Diputació de Girona és el català i que, per això, totes les comunicacions es faran, com a mínim, en català; tota la documentació derivada dels contractes que adjudiqui la Diputació haurà de ser redactada en català, així com les comunicacions d’activitats que siguin objecte de subvencions o de convenis de col•laboració amb la Diputació.
 
El president de la  Diputació, Enric Vilert, ha explicat durant la celebració del Ple que es tracta 'd’una posada al dia, així com posar-lo a disposició dels tot el món local  perquè serveixi de referència i el puguin utilitzar com a model'.
 
Segons el nou reglament, la Diputació facilitarà la formació continuada en llengua catalana i en llenguatge administratiu i jurídic del seu personal, formació que s’inclourà expressament en el Sistema d’Avaluació de Recursos Humans de la Diputació de Girona. Una comissió de seguiment s’encarregarà de vetllar pel desplegament i compliment del reglament, que s’adapta als requeriments de la Llei de política lingüística i a l’Estatut d’autonomia. D’altra banda, el Ple va mostrar el seu suport a la diputada i alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, davant l’agressió que va patir el passat 11 de maig i mostrar-se contundents davant qualsevol tipus de violència.