ERC de Girona proposa canvis a les ordenances fiscals per fer-les ''més justes''

Els republicans demanen un augment de l’IBI a grans tenidors

Esquerra Girona proposarà incloure el cobrament d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI als immobles desocupats que siguin propietat de grans tenidors.

Aquesta proposta, present ja en altres consistoris com els de Figueres o l’Hospitalet de Llobregat, pretén ajudar a mobilitzar l’habitatge buit.

A la ciutat de Girona hi ha aproximadament 770 immobles desocupats, la meitat d’ells de grans tenidors, en un moment en què l’encariment de l’habitatge ve determinat en gran part pel desequilibri entre l’oferta i la demanda, tant en el mercat de lloguer com en el de compra-venda.

Aquest desequilibri ha implicat un increment de gairebé el 30% en el preus dels lloguers a la ciutat, fent que l’esforç econòmic de les famílies gironines s’acosti cada cop més a pràcticament la meitat dels seus ingressos.

Increment de l'IBI

Els republicans proposaran augmentar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a les superfícies amb un valor cadastral superior als 400.000€, on s’hi inclourien grans superfícies comercials, bancàries i immobiliàries, i al mateix temps reduir-les al petit comerç, com ja es fa en altres poblacions com Barcelona, Badalona o Sabadell.

Aquest canvi afavoriria el petit comerç, que sol tenir dificultats per competir amb grans marques i empreses i que és també molt important tant per la progressió econòmica de la ciutat com per l’ocupació d’espais propers en barris de la ciutat, minimitzant la necessitat dels desplaçaments en vehicles privats cap a zones comercials.

Bonificacions de l'IAE

El grup republicà també inclou la proposta de bonificar un 40% l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) del primer any, i un 25% els següents tres anys, a aquelles empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

En aquest cas, els republicans consideren que malgrat que aquest impost s’aplica sobretot a grans empreses, la situació d’emergència climàtica actual justifica aquelles mesures destinades a reduir l’impacte ambiental de les empreses de la ciutat.

Això si, les bonificacions serien aplicables només quan la potència instal·lada en cogeneració o renovables superi els 75kW i la instal·lació no resti obligada per normativa.