La Generalitat va recaptar l'any passat 26,7 milions menys en impostos a les comarques gironines

Els tributs vinculats al sector immobiliari frenen la caiguda per primer cop d'ençà de l'inici de la crisi

La crisi econòmica continua passant factura a les arques de la Generalitat. L'any passat, a les comarques gironines, el Govern va ingressar 173.651.042,31 euros procedents dels tributs propis i dels cedits per l'Estat. Dins el primer bloc, s'hi troben l'Impost sobre grans establiments comercials i el Gravamen de protecció civil. Dins el segon, els tributs que fan referència al sector immobiliari, Successions i Donacions i els que es graven sobre el joc.

L'any passat, a les comarques gironines, la recaptació líquida de la Generalitat va caure en 26,7 MEUR. Si es trasllada aquesta xifra en percentatges, això suposa una davallada del 13,33% dels ingressos respecte l'exercici 2009 (aleshores, es van recaptar 200,35 MEUR). 

El gruix de la recaptació -en concret, més de la meitat- el continuen acaparant els tributs que fan referència directa al sector immobiliari. És a dir, els impostos d'Actes Jurídics Documentats (que grava les hipoteques al registre) i Transmissions Patrimonials (referit, entre d'altres, a la compra de pisos de segona mà). 

En global, l'any passat el Govern va recaptar 88,04 MEUR per aquests tributs a la demarcació. L'exercici 2010 va ser el primer en què, d'ençà de l'inici de la crisi, els ingressos per aquests tributs s'han estabilitzat i -fins i tot- han registrat un tímid increment del 0,3%. L'any 2009, la Generalitat va ingressar 87,7 MEUR referits a aquests impostos del sector immobiliari.

Aquesta realitat, però, té una doble lectura. Per una banda, pot ser un preludi d'un tímid canvi de tendència en el comportament de l'economia gironina (que caldrà comprovar en propers exercicis). Però, per una altra banda, no pot ser res més que una conseqüència directa de l'increment de l'IVA i la fi de la reducció en renda per a habitatge habitual, que va engrescar possibles compradors a adquirir un immoble abans no acabés el 2010. 

Menys diners en casinos, rifes i escurabutxaques

La recaptació d'impostos per part de la Generalitat a Girona també reflexa una altra conseqüència de la crisi econòmica: que la gent es gasta menys diners en casinos, rifes i màquines escurabutxaques. I és que els ingressos procedents dels Tributs sobre el Joc han caigut un 6,65% (passant dels 24,87 MEUR als 23,21 MEUR). 

Pel que fa a impostos propis (grans establiments comercials i Gravamen de protecció civil) el Govern va ingressar per aquests conceptes 73.488,72 euros a les comarques gironines. A més, la Generalitat també va recaptar 225.353,44 euros per liquidacions complementàries de l'Impost de Patrimoni. I és que, tot i que l'Estat va suprimir aquest tribut l'any 2008, encara es recapten diners corresponents a revisions de declaracions de renda d'aquell període o inspeccions fiscals. 

59,75 MEUR per Successions i Donacions

A partir d'aquest 2011, l'estadística de recaptació d'ingressos per part de la Generalitat canviarà. I és que aleshores ja no s'ingressarà bona part de l'impost de Successions (ja que la reforma d'aquest tribut es va fer amb efectes a 1 de gener d'aquest any).

Segons recullen les dades del Govern, el 2010 les arques públiques van ingressar 59,75 MEUR per Successions i Donacions a les comarques gironines. En comparació amb l'any anterior, això suposa una davallada del 29,31% (quan es van recaptar 84,53 MEUR per aquests tributs).

Percentualment, la davallada registrada a les comarques gironines durant el 2009 és dos punts i escaig més intensa que la mitjana catalana (que es troba al 10,95%). A tot el territori català, la Generalitat va ingressar 2.231,15 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat.