Només el 8,7% del personal sanitari de la Garrotxa va a la feina a peu

El 90% va en cotxe o moto malgrat viure a menys de 5 quilòmetres

Un 90% del personal sanitari que treballa a la Garrotxa utilitza el cotxe o la moto per anar a la feina malgrat viure a menys de cinc quilòmetres del lloc de treball. Un 8,7% restant hi va a peu i només un 1,2% amb bicicleta. Són dades d'una enquesta feta a professionals del sector sanitari que ha recollit la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa per comprovar quin és el nivell de conscienciació del col·lectiu. Les dades s'han extret a partir d'una mostra de més de 300 professionals.
La majoria dels professionals enquestats viuen al mateix municipi de la Garrotxa on treballen i tenen una distància a la feina de menys de cinc quilòmetres. Destaca també la dada que més d'una tercera part del total viuen a menys de tres quilòmetres del lloc de treball. Pel que fa a la seva mobilitat, un 90% dels enquestats utilitza el cotxe o la moto mentre que un 8,7% ho fa a peu i només un 1,2% amb bicicleta. Destaca també que dels més de 300 enquestats, només una persona afirma utilitzar el transport públic.

Pel que fa als que viuen a fora de la comarca (40 km o més), representen menys del 10% dels enquestats. El temps mitjà que dediquen per arribar a la feina és de 12 minuts.

L'estudi també recull que el col·lectiu sap que el transport és una de les fonts principals d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya, segons el Tercer Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya elaborat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Prop d'un 60% dels enquestats admeten saber que la majoria de desplaçaments dins del municipi es poden fer en menys de quinze minuts a peu o en bicicleta, i un percentatge similar coneix que dedicar aquest temps per anar i tornar a la feina suposaria satisfer una gran part de l’exercici setmanal aconsellat per l’Organització Mundial de la Salut.

Entre els motius més freqüents per justificar l'ús de vehicles de combustió hi ha la falta de temps, les condicions meteorològiques (fred, calor, pluja), arribar suat a la feina, la inseguretat per haver de circular al costat dels cotxes i camions, la sensació que podria ser cansat o l’absència de carrils bici.

Només un percentatge petit fa esment de la necessitat de fer visites domiciliàries a pacients. Segons els impulsors de l'estudi, "crida l’atenció que les raons més utilitzades contrastin amb algunes dades reals", com ara que el transport en bici o a peu no suposa un augment significatiu del temps dedicat comparat amb el del cotxe (en alguns casos pot ser més curt); l’ús estès de la bicicleta en països amb condicions meteorològiques més adverses que no les pròpies de la comarca; o bé la presència de dutxes i vestuaris a la majoria de centres d'atenció primària. També observen que l’ús de la bicicleta equipada amb maletí d’urgències és freqüent en països com el Regne Unit en el cas de les visites a domicili.

Pel que fa a les mancances, els treballadors que van en bici o a peu troben a faltar més elements per facilitar el trajecte, com ara més bici carrils, seguretat contra robatoris, aparcaments per a bicicletes i més seguretat viària davant el risc d'atropellaments.
 
Des de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa consideren que aquesta enquesta ha servit per "conscienciar" els professionals sobre la salut i la mobilitat sostenible. I la prova és que un 36% dels que es mouen amb cotxe o motor té previst moure's en bicicleta o a peu i un 21,2% restant, s'ho està plantejant.