Creu Roja distribueix 16.500 euros en ajudes escolars a la província de Girona

Se'n beneficiaran uns 160 infants

Creu Roja ha posat en marxa a la província de Girona un programa per facilitar el retorn a l'escola dels infants en situació de vulnerabilitat. Mitjançant aquest programa, es distribuiran 16.500 euros en ajudes escolars entre prop de 160 infants en risc.

Concretament, aquestes ajudes es destinaran a la compra de llibres i de material escolar, una depesa que, en molts casos, no poden assumir les famílies en situació de dificultat. Segons dades de l'11è Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, sobre la cronificació de la pobresa, es detecta que més del 44,5% de les famílies ateses per Creu Roja en programes vinculats a l'extrema vulnerabilitat, es troben en situació de pobresa crònica o persistent i un 84,5% en situació de pobresa greu.

Parlem d'un col·lectiu en què la mitjana d'ingressos familiars se situa entre els 300 i 600 € (majoritàriament provinents de prestacions) i que d'entre la població activa enquestada, més de la meitat de les famílies tenen tots els seus membres adults a l'atur (60%).

Davant d'aquesta situació, la Creu Roja Girona destinarà 16.500 euros per ajudes per a llibres i material escolar, gràcies als fons propis, a les aportacions econòmiques d'administracions, herències i llegats a favor de l'entitat. Els nens i nenes que gaudeixen d'aquestes ajudes, pertanyen a famílies amb greus dificultats econòmiques a causa del baix nivell d'ingressos o bé a la inexistència d'aquests, que estan en seguiment per part de la mateixa Creu Roja coordinadament amb els serveis socials territorials.

Creu Roja segueix desenvolupant accions concretes destinades a disminuir l'impacte econòmic que suposa la compra de material escolar per a milers de famílies en vulnerabilitat social i contribuir a assolir una educació inclusiva i de qualitat en línia amb l'ODS 4.