El 90% dels graduats de la UdG troben feina tres anys després de titular-se

Segons una enquesta, set de cada deu titulats treballen en l'àmbit privat a nivell del territori català

En el moment de fer l'enquesta, nou de cada deu titulats de la UdG treballen i vuit de cada deu ho fan a temps complet. Els estudis que tenen una inserció laboral més alta són els de la salut, els de les socials i els de les tècniques que superen el 90%. Per darrere hi van els àmbits de les experimentals i de les humanitats amb un 80%.

La quarta enquesta triennal de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya també conclou que el grau de satisfacció amb la carrera cursada a nivell de tot Catalunya es manté de manera que set de cada deu titulats repetirien els estudis. La situació a la UdG està per sobre d'aquesta mitjana i el grau de satisfacció se situa entre el 84 i el 90%. El nivell de satisfacció més elevat es troba en els titulats de l'àmbit de la salut que més del 90% dels graduats repetiria els estudis en la mateixa universitat.

A nivell del territori català, l'enquesta mostra que només un 30% dels titulats treballen en l'àmbit públic mentre que la majoria ho fan en l'àmbit privat. Contractualment, el 60% dels estudiants tenen un contracte fix, i en la mateixa proporció, els que treballen a jornada completa tenen un contracte fix. De l'enquesta també es desprèn que només la meitat guanyen més de 2.000 euros al mes i només un de cada 10 en guanya menys de 1.000. Tot i això, a nivell global, i respecte el 2008, hi ha canvis a causa de la conjuntura econòmica actual. En aquest sentit, la taxa d'atur passa d'un 3 a un 8%, tot i que continua essent la meitat de la taxa d'aturats de la població activa de 25 a 54 anys, que és d'un 17%.