Començant una aventura empresarial? 5 trucs per no morir en l'intent

Et donem consells que has de tenir en compte

Emprendre un nou futur a través d'un projecte empresarial és una decisió que milers de persones prenen cada dia al nostre país. Tot i les dificultats que comporta convertir-se en amo de la teva pròpia empresa, la veritat és que aquest tipus de persones aconsegueixen superar totes les barreres i convertir les seves idees en negocis d'èxit.

Però l'aventura de ser emprenedor no sempre acaba bé, i és que de vegades es desconeixen alguns consells que són de gran utilitat a l'hora de crear un nou negoci. Emprendre no és una cosa senzilla, però si es coneixen certs tips és possible superar obstacles que fins i tot ni es coneixien.

Però, quins consells s'han de tenir en compte?

Informació bàsica sobre conceptes

Un dels grans errors que cometen molts emprenedors és abordar la creació d'una empresa sense tenir clars els conceptes més bàsics del dia a dia en el món empresarial. Aquest desconeixement pot desembocar en una presa de decisions errònia, però per sort és possible consultar un glossari útil per a empreses on s'aclareixin i expliquin els principals conceptes empresarials per evitar caure en errors de principiant.

Pla de negoci realista

El pla de negoci ha d'evitar caure en el triomfalisme o exagerar el possible creixement de l'empresa en el curt i mig termini. En fer previsions poc fonamentades es comet un gran error, i és que l'ús dels recursos serà molt diferent a si es realitzen previsions ajustades a la realitat. Les expectatives han de ser serioses, rigoroses i estar plenament quantificades sota criteris de prudència i exactitud.

Inversió equilibrada

La forma de finançar el naixement d'un projecte empresarial també pot ser un inconvenient, encara que al principi no és alguna cosa al que se li doni massa importància. L'ús de crèdits bancaris en excés, l'entrada al capital de socis capitalistes amb els quals no es té massa contacte o el finançament massa elevada amb fons propis pot comportar problemes en moments de tensió financera. Un repartiment equilibrat de les fonts de finançament ha de ser quelcom bàsic en la creació de qualsevol projecte empresarial.

Relacions clares entre socis

Quan es crea una empresa entre diversos socis cal evitar que sorgeixin conflictes derivats de la presa de decisions o de la gestió del negoci. Per això resulta fonamental establir sobre el paper les relacions entre els socis i les tasques i gestions de les que cada un ha d'encarregar. D'aquesta manera s'evitaran conflictes que poden posar en risc la viabilitat de l'empresa.

Ús de les noves tecnologies

L'ús de les noves tecnologies ha de ser en l'actualitat una cosa tan bàsica com tot l'anterior en qualsevol idea de negoci. Aviat les empreses que no comptin amb presència digital seran invisibles per a la població i dissenyar una estratègia de presència digital i d'ús de les noves tecnologies és una cosa de màxima prioritat en qualsevol projecte empresarial.