Tota la informació ambiental de les comarques gironines recollida en un portal

Inclou nous apartats i també la cartografia de tota la demarcació de Girona

El nou lloc web del CILMA, pretén ser una de les principals eines d’intercanvi d’experiències  entre els ens locals, i també que serveixi per a divulgar i sensibilitzar a la societat les polítiques i gestió sostenible del territori.

L’altre punt destacat del nou lloc web és l’apartat de recursos amb la possibilitat de trobar documentació generada pel CILMA, documentació tècnica elaborada per la Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Medi Ambient i Territori,  les Agendes 21 Locals, accés a normativa, publicacions, enllaços i una guia de proveïdors per als ens locals. Així, gràcies al conveni signat entre CILMA i Diputació de Girona, s’incorporen els estudis, informes en el nou web del CILMA, com també hi ha accés en el servidor de cartografia de la Diputació de Girona per posar-lo a disposició dels ens locals, entitats, institucions i ciutadania.  En els àmbits que el CILMA treballa, s’hi pot trobar diferent informació: notícies i actes de l’agenda de la mateixa entitat o d’altres fonts, activitats i projectes realitzades en el marc de les comissions de treball de cada àmbit, documentació d’interès, publicacions, enllaços i altres.

El passat 2010 el web del CILMA va rebre 163.288 visites, de les quals un 36,5% van escollir l’agenda ambiental (sobretot les jornades i seminaris) i gairebé un 29% les informacions d’interès (amb més de 12.000 consultes sobre les publicacions).