Presenten 36 projectes al concurs d’idees per la urbanització del passeig Marítim de Roses

La nova urbanització del passeig ha comportat l'enderroc de la caseta dels pescadors, la Perola datada del 1.835

L’objecte d’aquest concurs és establir una proposta d’urbanització que ordeni i reguli no solament la franja de passeig Marítim, sinó també tot l’espai de front de façana, amb una superfície total de 23.826 m2. La finalitat és millorar el paisatge urbà d’aquest sector -actualment ocupat per un aparcament de vehicles en superfície i amb una important problemàtica de regressió de la platja colindant a causa de les llevantades-, reutilitzant i dignificant un dels espais més valuosos de Roses.

Segons les clàusules del concurs, entre els aspectes que es puntuaran, es troben la integració urbanística i la relació del nou espai amb la resta d’espais públics propers, així com la seva vertebració amb l’àmbit del Port. Un altre aspecte a considerar serà l’assignació d’espais propis a vianants, aparcaments, circulació rodada en bicicleta i transport rodat en vehicles. En aquest darrer punt, els projectes presentats a concurs hauran de plantejar la mobilitat generada al llarg de l’avinguda de Rhode, des de la plaça Catalunya fins a la rotonda del Port, així com l’aprofitament del subsòl si es considera necessari.

La important relació del passeig Marítim amb la franja de platja adjacent es tractarà des d’una doble vessant. D’una banda, definint els àmbits d’ocupació permesos tant a la via pública com en el sistema costaner i proposant la tipologia de mobiliari urbà, característiques d’enllumenat, pavimentació i vegetació. De l’altra, proposant una solució a l’actual problemàtica de regressió de sorra que pateix la platja de la Punta, la qual cosa provoca la necessitat de regenerar-la artificialment cada any. Els projectes hauran de plantejar una actuació definitiva a aquest fet.

L’import màxim per a l’execució d’aquest projecte d’urbanització s’estableix en 4,5 MEUR. Properament el jurat del concurs (integrat per arquitectes, representants municipals, un representat del Ministeri de Medi Ambient i un altre del Servei de Ports i Costes de la Generalitat), es reunirà per realitzar la valoració i escollir el projecte guanyador.

El primer premi consistirà en 20.000 euros i la possibilitat de l’encàrrec de la redacció del projecte d’urbanització, el segon rebrà una dotació de 7.000 euros i, per últim, es reconeixeran dos accèssits dotats amb 3.000 euros cadascun.