Coneix les notes de tall més altes per accedir a la Universitat de Girona

La demanda d'estudiants ha crescut un 4%

La Universitat de Girona (UdG) ha rebut aquest any, en el primer procés d’assignació de places, un total de 3.596 estudiants (un 1,32% més que el 2018, que varen ser 3.549). D’aquests, 2.515 trien la Universitat de Girona en primera preferència, la qual cosa suposa un increment de l’1,41 % (el 2018 van ser 2.480).

Fent una anàlisi de les sol·licituds rebudes en primera preferència, aquest any han estat 3.603, un 3,62% més que el 2018 que varen ser 3.477.

L’increment dels estudiants que el sistema universitari català assigna als centres docents de la UdG juntament amb l’increment de les sol·licituds en primera preferència fa preveure que se superin els índexs de matrícula del curs passat, que es va tancar amb poc més de 3.500 estudiants de nou accés matriculats als estudis de grau.

L’oferta global de places de nou accés a la UdG per al curs 2019-2020 en la seixantena de graus que imparteix, tant en centres propis com en centres adscrits, se situa en 3.655, mentre que el curs 2018-2019 van ser 3.605. Aquest increment de 50 places correspon al nou grau en Logística empresarial que s’ofereix des de l’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la UdG.

Entre les deu notes de tall més altes, quatre superen el 10 i sis estan per sobre del 9. En el primer grup trobem Medicina (12,275); Biologia + Biotecnologia (11,574); Biotecnologia (10,270) i la doble titulació d’Economia i Administració d’Empreses (10,014). En el segon, la doble titulació de Biologia + Ciències Ambientals (9,722); Biologia (9,501); la doble titulació de Mestre/a en Educació Infantil + Educació primària (9,410); Infermeria (9,386); Enginyeria Biomèdica (9,212); i la doble titulació de Dret + Criminologia (9,116).

Els estudiants assignats en primera preferència a la Universitat de Girona poden formalitzar la matrícula al seu centre docent des del 15 al 18 de juliol.

Els estudiants que no han estat assignats en aquesta primera fase del procés, podran saber si han entrat en la segona assignació el 24 de juliol i a partir d’aquesta data –i fins al 30 d’agost- poden continuar en el procés de reassignació de places. (Més informació del procés al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya)