Salt rebaixa l'atur i torna a xifres de fa deu anys

Les persones amb els estudis obligatoris, el col·lectiu més afectat

El nombre d'aturats a Salt ha disminuït fins a les xifres de fa deu anys i aquest juny ha registrat una taxa d'atur del 13,87%. Es tracta d'una xifra molt reduïda tenint en compte que el 2013 es van assolir pics del 23%. De tota manera, des d'aquell moment les dades han anat millorant progressivament fins a arribar a nivells previs a l'inici de la crisi econòmica.
El col·lectiu de persones d'entre 25 i 34 anys és un dels que més fàcilment troba feina, ja que només un 12,24% d'ells està a l'atur. Per contra, les persones més propenses a la jubilació és un dels col·lectius que més els costa sortir de les llistes de l'atur. De fet, un 18,38% de les persones d'entre 55 i 64 que viuen al municipi no tenen feina. Precisament aquests dos col·lectius són els que han registrat davallades més importants en el nombre d'aturats en l'últim mes.

Pel que fa al nivell d’estudis de les persones en situació d’atur al municipi, el gruix més important es troba entre els que tenen un nivell formatiu d’educació general/estudis secundaris, concretament en un 44,20%. Tot i això, aquest col·lectiu també continua la tendència a la baixa dels darrers anys.

D’altra banda, pel que fa als sectors d’ocupació, tots ells també han reduït la taxa d’atur durant el darrer i, com és habitual per aquestes dates, és al sector serveis on es registra un major augment de l’ocupació. Tot i aquesta tendència, també és en aquest sector on a Salt hi ha un major atur registrat amb un total de 1.270 persones.