La Generalitat avança la restauració de la muralla de Tossa perquè té trams inestables

L'equip de govern local, de CiU, atribueix l'acceleració de la reforma al canvi de color polític a l'executiu català

L'Institut Català del Sòl (INCASÒL), que depèn de la Generalitat, ha fet arribar una carta a l'Ajuntament on reconeix "manca de manteniment, perill i inestabilitat" en alguns trams de la muralla de Tossa de Mar, que està protegida en qualitat de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Per aquest motiu, l'INCASÒL anuncia en la carta que demanarà a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat que nomeni un tècnic redactor pel projecte de restauració d'urgència. A més, l'Institut del Sòl assegura que es farà càrrec dels honoraris de la direcció tècnica de l'obra.

Durant el passat mes de març, l'equip de govern actual de Tossa, a partir del canvi de Govern a la Generalitat, va presentar un llistat de projectes al nou executiu català perquè els portés a terme. Molts d'aquests projectes s'haurien d'haver realitzat durant la darrera legislatura del tripartit català, però "mai es van tirar endavant tot i que, fins i tot en alguns casos, s'havien signat els convenis", lamenta el consistori.

Un d'aquests casos és el conveni signat amb l'INCASÒL i l'anterior Direcció General de Patrimoni de la Generalitat perquè restauressin part de la muralla -l'Ajuntament recorda que el conveni estipula que es destinaran 120.000 euros a restaurar el tram exterior de la muralla que mira a la platja gran, concretament des d'una de les torres situades a l'extrem nord-est fins a la torre d'en Joanàs.

Fa unes setmanes, però, l'Ajuntament de Tossa en va exigir la restauració immediata perquè la situació de la muralla havia empitjorat arran dels temporals hivernals de mar i les intenses pluges d'enguany. A partir d'aquí, una tècnica de Patrimoni de la Generalitat va visitar les muralles, i en el seu informe va especificar que "cal endegar una operació d'urgència que garanteixi la cohesió i estabilitat del tram de muralla afectat" i que calia "valorar la possible priorització d'aquesta situació".

Fruit d'aquesta valoració, a l'abril van desplaçar-se a Tossa dos tècnics més de la Generalitat, que van corroborar l'informe de la primera visita i van especificar l'origen del problema, que és que hi ha hagut un descalçament d'uns 5 metres del tram de muralla, i ha caigut el material de junta i de carreuat de dos sectors de la muralla. A partir d'aquí, l'INCASÒL ha tramitat la redacció del projecte de restauració d'urgència.