Empresaris gironins reclamen a Endesa indemnitzacions de més de 20 MEUR per l'apagada

Es calcula que el 50% de les 60.000 empreses de la demarcació van veure's afectades pels talls elèctrics

Després que l'apagada elèctrica deixés molts motors de fàbriques i indústries sense funcionar durant dies, i aturés l'activitat de moltes pimes, les tres cambres de comerç gironines van obrir una finestreta per recollir les reclamacions dels empresaris. Durant un mes i mig, del 15 de març al 30 d'abril, les tres cambres han rebut múltiples queixes, consultes i –sobretot- valoracions de les pèrdues que la caiguda de torres va ocasionar a les empreses.

Aquesta setmana, durant una reunió mantinguda amb responsables d'Endesa, els representants de les tres cambres de comerç van lliurar a la companyia un primer dossier amb les reclamacions, recollides mitjançant Internet. En total, 1.500 empreses gironines s'han adreçat a les cambres per demanar compensacions, el valor global de les quals ascendeix a 20 MEUR.

Tot i això, les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols alerten que aquesta xifra no es refereix al total de les empreses perjudicades. 'Un bon número d'empreses han presentat reclamacions paral·leles tant a la companyia elèctrica com a l'asseguradora, fet que en alguns casos ha motivat que no s'hagin incorporat al recull', precisen les cambres.

Processar-les una per una

Després de rebre tot el plec de reclamacions, Endesa ha comunicat als empresaris que començarà a processar-les una per una per evitar possibles duplicitats. És a dir, aquells casos en què els empresaris, a més d'anar via Cambra de Comerç a l'hora de reclamar compensacions, també ho hagin fet mitjançant altres canals.

A partir de mitjans de maig, l'elèctrica contactarà directament amb cadascuna de les empreses mitjançant una oficina especial d'incidències, que s'obrirà només per atendre les reclamacions dels empresaris. Depenent dels imports d'indemnització sol·licitats, Endesa seguirà dos camins. En el cas d'aquells imports més baixos, la companyia proposarà indemnitzacions semblants a les màximes que es preveuen per als particulars.

En el cas d'aquelles pèrdues més quantioses, però, la companyia farà un peritatge. Per això, Endesa posarà a disposició dels empresaris una empresa especialitzada en peritatges perquè avaluï cas per cas. Les cambres de comerç i les patronals, però, també ofereixen a les empreses que ho vulguin, fer un segon peritatge 'independent' al d'Endesa. Per això, Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós ja s'han posat en contacte amb l'associació de perits de les comarques gironines.

Es preveu que hi hagi una nova reunió entre els representants de les cambres i d'Endesa a principis de juny. Les cambres i les patronals han demanat a la companyia 'màxima celeritat als peritatges i al pagament de les indemnitzacions'.

Segons estimen les tres cambres, la manca de llum va perjudicar gairebé 30.000 empreses de les 60.000 que tenen activitat a les comarques gironines. Gairebé la meitat dels afectats, però, eren microempreses. I és que, segons dades de la Cambra de Comerç de Girona, 'un 40% d'aquest total són molt petites, i en bona part representen un titular autònom amb un o cap assalariat directe'.