Una nova campanya promociona la producció agropecuària al Parc Natural de la Garrotxa

'Fet al parc' reuneix 17 explotacions

El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, ha presentat avui “Fet al parc”, una campanya per a promoure la producció agropecuària dins del Parc Natural de la Garrotxa.

S’emmarca dins l’acord entre el Parc Natural de la Garrotxa i 17 explotacions agropecuàries situades dins del seu àmbit, amb l’objectiu de potenciar el compromís per la conservació del medi natural d’aquests productors, i implementar bones pràctiques que permetin preservar el paisatge i la biodiversitat de la comarca. L’acord estableix una sèrie de compromisos per part del parc natural i les explotacions signants, que gestionen 670 hectàrees de pastures, 120 hectàrees de cultius i 4,5 hectàrees d’horta dins l’àmbit del parc natural.

En aquesta línia, el Parc Natural de la Garrotxa ha posat en marxa “Fet al Parc”, una campanya divulgativa per apropar i promocionar la tasca d’aquestes explotacions pel que fa al manteniment d’espais agraris i l’aplicació de bones pràctiques en el procés productiu i en la conservació del paisatge i la riquesa natural que integra el parc. Les explotacions que hi participen són:

- Mas El Cros Rocanegra
- Mercè
- Picart-Rius
- Josanca
- L’Astrol
- La Canova
- Martí Canadell
- Mas Claperols
- Mas Godomar
- Jordi Vilarrassa
- Porcs Casolans Corominas
- Hortviu
- Productes Naturals Can Rovira
- Verdures de La Canya
- Associació de Cultivadors de Fesols de Santa Pau
- Mas Castanyer
- Mel Picot
- Mel La Calma

El parc treballarà per a la difusió dels continguts de “Fet al Parc”, tant de les explotacions com dels productes i els punts de venda on trobar-los. També realitzarà estudis i activitats de recerca i seguiment dirigits al foment de les activitats agropecuàries respectuoses amb el medi natural, i en fomentarà la seva difusió mitjançant activitats formatives.

Així mateix, crearà grups de treball per potenciar la generació de noves propostes, i treballarà per desenvolupar una imatge gràfica i un marc normatiu que permeti identificar aquestes productes agroalimentaris adherits. Bones pràctiques agroambientals Per la seva banda, les explotacions es comprometen a implementar un seguit de bones pràctiques agràries, ramaderes i ambientals que suposen un impacte positiu en la conservació dels valors naturals del parc natural incideixen en aspectes diversos, com l’aprofitament d’aigua, l’ús de fertilitzants i herbicides, o l’estalvi energètic.

Concretament, les empreses adherides es comprometen a implantar i mantenir sistemes eficients d’aprofitament d’aigua, evitar punts de captació que suposin un efecte negatiu per al medi, potenciar tècniques de sembra directa o mínim cultiu extensiu, aprofitar els recursos del sòl amb rotació de cultius, i mantenir la coberta vegetal amb cultius herbacis. També a utilitzar espècies autòctones en la sembra de pastures, evitar herbicides, introduir pastures de sotabosc amb sistemes poc intensius i pasturatge rotacionals. Pel que fa a fertilitzants, es comprometen a enterrar les dejeccions ramaderes abans de 24 hores després de la seva aplicació, potenciar el compostatge i prioritzar l’ús d’adobs orgànics, així com a la racionalització de l’ús de fertilitzants. Així mateix, es vol reduir l’ús de fitosanitaris, i aplicar els de baixa toxicitat.

També establir una rotació de cultius dirigida a reduir la presència de plagues i malalties. Un altre dels compromisos compartits és la priorització de sistemes de produccions ramaderes extensives o semiextensives, la plantació de fruiters de varietats locals, el foment del comerç local de cereals i farratges i l’eliminació de llavors transgèniques. Finalment, les explotacions assumeixen la incorporació de sistemes d’estalvi energètic, i la conservació d’elements singulars amb valor paisatgístic, com ara murs o barraques de pedra seca, entre altres.